Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Xin chuyên mục cho tôi biết theo Luật Tần số vô tuyến điện mới ban hành năm 2009 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm khi sử dụng tần số vô tuyến điện?

 Xin chuyên mục cho tôi biết theo Luật Tần số vô tuyến điện mới ban hành năm 2009 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm khi sử dụng tần số vô tuyến điện?

 

 Những hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng tần số vô tuyến điện được quy định tại Điều 9 Luật Tần số Vô Tuyến Điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 như sau;

 

1. Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện nhằm chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Sử dụng tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác.

3. Cản trở cơ quan, tổ chức, người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

4. Cố ý gây nhiễu có hại, cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống thông tin vô tuyến điện.

5. Phá hoại cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến điện; cản trở trái pháp luật việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô tuyến điện hợp pháp.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.