Chuyên mục hỏi đáp

 
Hỏi Đáp >> Chi tiết câu hỏi

Thế nào là trò chơi trực tuyến? Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến được quy định tại văn bản nào? Xin cho biết cụ thê?

 Thế nào là trò chơi trực tuyến? Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến được quy định tại văn bản nào? Xin cho biết cụ thê?

 1. Tại khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BBCVT-BVHTT-BCA ngày 1/6/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ Văn hoá – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và Bộ Công an quy định về Quản lý trò chơi trực tuyến (onlines game) đã giải thích:

Trò chơi trực tuyến là trò chơi trên mạng Internet có sự tương tác giữa những người chơi với hệ thống máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến và giữa người chơi với nhau.

2. Cũng tại Điều 9 Thông tư này, quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến như sau:

a) Tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Xây dựng các quy định quản lý hoạt động trò chơi trực tuyến nhằm mục đích:

- Yêu cầu người sử dụng dịch vụ phải cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số chứng minh thư cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ;

- Khuyến cáo người sử dụng dịch vụ về những tác động ngoài mong muốn có thể xảy ra như: ảnh hưởng về thể chất và tinh thần khi chơi quá nhiều, quyền định đoạt tài sản phát sinh trong trò chơi.

Quy định này đồng thời phải được gửi đến các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an.

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ thông tin về người sử dụng dịch vụ và cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.

d) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đăng ký thiết lập trang tin điện tử và quản lý thông tin trên trang tin điện tử và thông tin do người sử dụng dịch vụ trao đổi trong diễn đàn của trò chơi theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Trang chủ của trò chơi phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

-  Luật lệ của trò chơi;

-  Các quy định quản lý hoạt động trò chơi trực tuyến và quy định bảo đảm tính công bằng của trò chơi;

e) Áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sử dụng dịch vụ và giải quyết tranh chấp giữa những người sử dụng dịch vụ; chịu trách nhiệm trước người sử dụng dịch vụ về chất lượng dịch vụ, an toàn an ninh thông tin, cước phí.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến không được khởi tạo các tài sản có giá trị trong trò chơi với mục đích kinh doanh thu lợi và không được sửa đổi thông tin về tài sản, giá trị của người chơi.     

g) Báo cáo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an  định kỳ 6 tháng một lần và trong trường hợp đột xuất khi có yêu cầu.

h) Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

i) Trong trường hợp muốn ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải báo cáo bằng văn bản với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an; thông báo trên trang chủ của trò chơi trước thời điểm dự kiến ngừng cung cấp dịch vụ ít nhất ba tháng và phải có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.