Hệ thống chính trị

 
Hệ thống chính trị

Thành ủy Phúc Yên


THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 CƠ QUAN TRỰC THUỘC

TT
Cơ quan
Chức vụ
Họ và tên
1
VĂN PHÒNG

ĐT: 02113.869.053

       02113.872.436
Chánh văn phòng
Hoàng Việt Cường

Phó Chánh văn phòng

Vũ Trí Đức

Phó Chánh văn phòng

 
2
BAN TỔ CHỨC

ĐT: 02113.869.051

      
Trưởng ban
Lê Thanh Sơn

Phó trưởng ban

Nguyễn Xuân Hòa

Phó trưởng ban

Trần Văn Dư
3
BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 02113.869.057

Trưởng ban
Nguyễn Danh Cường

Phó trưởng ban

Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó trưởng ban

 
4
BAN DÂN VẬN

ĐT: 02113.870.139

Trưởng ban
Lưu Văn Giang

Phó trưởng ban

 

Phó trưởng ban

 
5
ỦY BAN KIỂM TRA

ĐT: 02113.548.578

Chủ nhiệm
Đinh Mạnh Hùng
Phó chủ nhiệm

Nguyễn Hồng Thái

Phó chủ nhiệm
 
6
ỦY BAN MTTQ

ĐT: 02113.869.618

Chủ tịch
Lưu Văn Giang
Phó chủ tịch

Nguyễn Văn Biên

Phó chủ tịch

Nguyễn Thị Lan Anh

7
HỘI NÔNG DÂN

ĐT: 02113.869.054

Chủ tịch
Nguyễn Quốc Hương
Phó chủ tịch

Đinh Quang Hưng

Phó chủ tịch
Tạ Hùng Đậu
8
ĐOÀN THANH NIÊN

ĐT: 02113.969.209

Bí thư
Nguyễn Đăng Hải
Phó Bí thư
Vũ Huy Cường
9
HỘI PHỤ NỮ

ĐT: 02113.869.394

Chủ tịch
Nguyễn Thu Huyền
Phó chủ tịch
 
10
HỘI CỰU CHIẾN BINH

ĐT: 02113.869.336

Chủ tịch
Phạm Ngọc Toanh
Phó chủ tịch
Đặng Ba Đình
Phó chủ tịch
Lê Viết Trai
11
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

ĐT: 02113.869.176

Chủ tịch
Đàm Thị Thu Hà
Phó chủ tịch
 

 

Ngày đăng: 06/01/2021