Tin kinh tế

Phòng ngừa tai biến cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo 15/08/2019

Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn nước RO sử dụng cho máy chạy thận đảm bảo tinh khiết tuyệt đối, tránh nguy cơ rủi ro cho người bệnh. Bác sĩ, kỹ thuật viên tu...

An ninh quốc phòng

Công an thành phố Phúc Yên nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân 01/08/2019

Những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phúc Yên không ngừng tăng trưởng, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển thì cũng kéo theo kh...