Tin Văn hóa - Xã hội

Tuổi trẻ Phúc Yên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng. 09/07/2020

Năm 2020, với chủ đề: “Tuổi trẻ Phúc Yên tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng”, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Phúc Yên đã và đang triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng...

An ninh quốc phòng

Công an thành phố chủ động đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy 26/06/2020

Tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của toàn nhân loại, là vấn đề được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Ma túy không chỉ hủy hoại đến sức khỏe, giống nòi mà ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hộ...