Thời sự tổng hợp

Diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn phường Phúc Thắng năm 2022 27/05/2022

Sáng ngày 27/5/2022, UBND phường Phúc Thắng đã tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn. dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Hoàng Trọng Lợi, Thành ủy viên, phó chủ tịch UBND thành ph...

Tin kinh tế

Bà con nông dân Phúc Yên đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 13/04/2022

Vụ Đông Xuân 2021-2022, thành phố Phúc Yên đã gieo trồng cây hàng năm đạt 2178,5 ha, trong đó, cây lúa 1956,3ha; lạc, đậu tương, cây ngô, rau các loại, khoai lang, sắn và cây công nghiệp ngắn ngày tr...

An ninh quốc phòng

Thành phố Phúc Yên hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022 07/04/2022

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ. Nhiều năm liền, thành phố Phúc Yên...