Thành ủy Phúc Yên

 
Hệ thống chính trị

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHÚC YÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

                         1         

Nguyễn Thanh Hải

Bí thư Thành ủy

                        2         

Đỗ Tràng Quảng

PBT TT Thành ủy

                        3         

Phan Tiến Dũng

PBT Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

                       4         

Đào Anh Dũng

UVBTV, Chủ tịch HĐND thành phố

                       5         

Nguyễn Tiến Thông

UVBTV, Phó chủ tịch HĐND thành phố

                       6         

Lê Thanh Sơn

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

                       7         

Đinh Mạnh Hùng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

                       8         

Lưu Văn Giang

UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ TP

                       9         

Nguyễn Danh Cường

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

                     10         

Trần Thế Trung

UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

                     11         

Nguyễn Anh Tuấn

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS thành phố

                    12         

Hoàng Trọng Lợi

Phó chủ tịch UBND thành phố

                     13         

Hoàng Việt Cường

Chánh văn phòng Thành ủy

                     14         

Nguyễn Xuân Hòa

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

                    15         

Nguyễn Hồng Thái

Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy

                    16         

Nguyễn Thị Hồng Thái

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

                     17         

Đặng Việt Phú

Trưởng phòng LĐ-TB&XH thành phố

                    18         

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng VH-TT thành phố

                    19         

Nguyễn Thị Tố Ngà

Trưởng phòng Nội vụ thành phố

                    20         

Nguyễn Hạ Long

Trưởng phòng TC-KH thành phố

                    21         

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố

                   22         

Tạ Quang Trung

Chánh Thanh tra thành phố

                   23         

Tạ Xuân Vừng

Trưởng phòng Kinh tế thành phố

                   24         

Trương Hùng Kiên

Giám đốc Ban quản lý dự án ĐT & XD thành phố

                   25         

Đàm Thị Thu Hà

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

                   26         

Nguyễn Thu Huyền

Chủ tịch  Hội LHPN thành phố

                   27         

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

                   28         

Nguyễn Quốc Hương

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

                   29         

Trương Ngọc Lương

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

                   30         

Hoàng Văn Chiến

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên

                   31         

Đinh Kim Tuyên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phúc Thắng

                  32         

Nguyễn Quang Vũ

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

                 33         

Nguyễn Mạnh Khuê

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Xuân

                 34         

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Đảng ủy phường Trưng Trắc

                 35         

Nguyễn Ngọc Trâm

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Viêm

                 36         

Nguyễn Đăng Hải

Bí thư Đảng ủy phường Hùng Vương

                  37         

Hà Thị Ánh Nguyệt

Bí thư Đảng ủy phường Tiền Châu

                  38         

Lý Văn Lương

Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh

 
Ngày đăng: 29/09/2021