Thành ủy Phúc Yên

 
Hệ thống chính trị

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy

2. Đ/c Đỗ Tràng Quảng- Phó Bí thư thường trực thành ủy

3. Đ/c Phan Tiến Dũng - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

4. Đ/c Nguyễn Tiến Thông - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

5. Đ/c Đào Anh Dũng - UVBTV, Chủ tịch HĐND thành phố

6. Đ/c Lưu Văn Giang - UVBTV, Chủ tịch MTTQ thành phố - Trưởng ban Dân vận

7. Đ/c Lê Thanh Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức thành ủy

8. Đ/c Nguyễn Danh Cường - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

9. Đ/c Đinh Mạnh Hùng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

10. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn  - UVBTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố

11. Đ/c Trần Thế Trung - UVBTV, Trưởng CA thành phố

 

Ngày đăng: 05/01/2020