Bản tin thị xã

Hội nạn nhân chất độc da cam Thị xã Phúc Yên nỗ lực chung tay xoa dịu nỗi đau da cam (08/12/2016)

Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm nhưng nỗi đau của cuộc chiến như vẫn còn như nguyên vẹn, vẫn hiện hữu hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống hiện tại của những thế hệ nạn nhân da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin thị xã Phúc Yên được thành lập với nhiệm vụ quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân n...

Công tác tư tưởng góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã Phúc Yên vững mạnh (08/12/2016)

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng. Sau khi thị xã Phúc Yên hoạt động theo đơn vị hành chính mới năm 2004, công tác giáo dục tư tưởng đã được Đảng bộ thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đ...

MTTQ thị xã Phúc Yên phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (08/12/2016)

“Lịch sử đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta bất luận trong hoàn cảnh nào, đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang”. N...

Khái quát tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2016 (08/12/2016)

1. Sản xuất công nghiệp, xây dựng Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn đạt 63.905 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), tăng 3,5% so với cùng, trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp trong nước đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 8,1%; công nghiệp có...

Phúc Yên xây dựng nếp sống văn minh đô thị - Hy vọng và chờ đợi (01/11/2016)

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị chính là xây dựng thói quen, hành vi ứng xử của con người theo các chuẩn mực giá trị của văn hóa, đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt đô thị. Đây không phải là vấn đề cũ nhưng cũng k...

Hội chữ thập đỏ Phúc Yên – Điểm sáng trong hoạt động nhân đạo từ thiện (01/11/2016)

Thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí th­ư Trung ương Đảng “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, trong những năm qua, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thị xã Phúc Yên luôn đạt được nhiều kết q...

Bước chuyển tích cực trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị (01/11/2016)

Phúc Yên là đô thị cổ, trải qua những thăng trầm của lịch sử, thị xã đã nhiều lần được chia tách, sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính. Được tái lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 đến nay, kinh tế - xã hội của thị xã có sự phát triển mạnh mẽ, luôn được...

Ấn tượng tháng 10 (05/10/2016)

Tháng Mười đang về. Nhớ lại dịp tháng Mười năm ngoái - 2015, lần đầu tiên Đô thị Phúc Yên Kỷ niệm ngày sinh khi đã tròn 110 năm tuổi. Chưa bao giờ đường phố lại rộng thoáng, lung linh như thế. Chưa bao giờ trời lại cao xanh rực rỡ cờ hoa như thế. Chưa bao...

Xuân Hòa đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (05/10/2016)

Ngày 3/5/1995, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Thông tri 04 hướng dẫn triển khai Cuộc vận động với tên gọi là “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, sau này đổi tên là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở k...

Trường THCS Xuân Hòa thành tích 40 năm (05/10/2016)

Trong 40 năm xây dựng và trưởng thành, phường Xuân Hòa luôn là một điểm sáng. Đóng góp vào thành tựu chung đó có thành tích không nhỏ của trường THCS Xuân Hòa....