Bản tin thị xã

Những kỷ niệm không quên (30/06/2017)

Cuộc gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập "Trung đội tự vệ cơ động Thị xã Phúc Yên" (25/4/1957 - 25/4/2017) làm thức dậy câu thơ: "Lửa chiến tranh đã tắt lâu rồi, mà lòng ta cháy mãi không nguôi"....

Trung đội tự vệ cơ động thị xã Phúc Yên (30/06/2017)

Vừa qua, Ban liên lạc “Trung đội tự vệ cơ động thị xã Phúc Yên” tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đội (25/4/1957 - 25/4/2017) với sự có mặt của 63/141 đồng chí cựu tự vệ của Trung đội....

Tuổi trẻ Công an thị xã Phúc Yên vì bình yên cuộc sống cộng đồng (27/04/2017)

Đoàn thanh niên Công an thị xã Phúc Yên có tổng số 90 đồng chí. Đa số có tuổi đời còn rất trẻ nhưng luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, xung kích, nhiệt tình, năng nổ trong các mặt công tác chuyên môn và công tác đoàn....

Thanh niên Phúc Yên xung kích, năng động trong phát triển kinh tế (27/04/2017)

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, từ các phong trào tình nguyện xây dựng đời sống văn hóa đến phát triển kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn thị xã Phúc Yên đã có rất nhiều đoàn viên, thanh niên là chủ các mô hình kinh tế. Họ mang tr...

Tuổi trẻ Phúc Yên 5 năm nhìn lại một chặng đường (27/04/2017)

Trong những năm qua, thế hệ trẻ thị xã Phúc Yên luôn xác định trọng trách, đó là cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thị xã xây dựng Phúc Yên phát triển văn minh, hiện đại, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Từ nhận thức đó, tuổi trẻ Phúc Yên...

Hội CCB phường Đồng Xuân xây dựng tổ chức hội vững mạnh (11/04/2017)

Hội Cựu chiến binh(CCB) phường Đồng Xuân có 402 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội Cựu chiến binh phường Đồng Xuân đã tích cực, chủ động triển khai phong trào công tác hội, xây dựng tổ chức hội ngày một vững mạnh, toàn diện góp p...

Hội Cựu chiến binh phường Xuân Hòa tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị (11/04/2017)

Phường Xuân Hòa là một đô thị trẻ có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Phúc Yên trong tương lai. Xuân Hòa là điểm hội tụ giao thoa văn hóa truyền thống của nhiều vùng miền, ngoài người dân gốc...

Hội CCB phường Trưng Trắc phát huy truyền thống xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh (11/04/2017)

Hội Cựu chiến binh phường Trưng Trắc sau 13 năm thành lập đã có sự lớn mạnh cả về tổ chức và chất lượng hội viên. Các thế hệ CCB luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tư tưở...

Hội Cựu chiến binh thị xã Phúc Yên phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" (10/04/2017)

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Phúc Yên tự hào vì những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác hội; đoàn kết, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà...

Hội cựu chiến binh thị xã thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ (10/04/2017)

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy,MTTQ thị xã Phúc Yên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nh...