Thời sự tổng hợp

Ngày hội hiến máu “ Giọt hồng yêu thương” 22/05/2019

Hiến máu tình nguyện là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, đồng thời cũng thể hiện truyền thống tương thân, tương ái "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Vi...

Kinh Tế

Phúc Yên giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới 26/04/2019

Phúc Yên là Trung tâm Kinh tế, dịch vụ, du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên 12 ha, dân số trên 12 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã. Năm 2013, Phúc Yên trở thành đ...

Thông tin cần biết

THÔNG BÁO 22/04/2019

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 14 thửa đất tại khu dân cư, dịch vụ phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên...

Văn Hóa - Xã Hội

MTTQ Phúc Yên đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 17/05/2019

5 năm qua, MTTQ thành phố Phúc Yên đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng...

An ninh Quốc phòng

Khen thưởng công dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm 05/03/2019

Để kịp thời động viên quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, Giám đốc Công an tỉnh vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho 3 công dâ...

Nếp sống văn minh đô thị

Phúc Yên: Tăng cường thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị 06/03/2019

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01-NQ/TU ngày 13/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phúc Yên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn mi...