Giới thiệu ban đảng, đoàn thể

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

 

 

- Số điện thoại: 02113 869 176

1. Họ tên, chức danh đồng chí cấp trưởng: Đàm Thị Thu Hà - Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.

- Số điện thoại: 0974 776 468

- Địa chỉ Email: hadamthu69@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm chung về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong toàn thị xã; làm chủ tài khoản. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác giải quyết chế độ chính sách, công tác khen thưởng.

+ Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Họ tên, chức danh đồng chí cấp phó: Nguyễn Xuân Cương - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố.

- Số điện thoại: 0977 623 972

- Địa chỉ Email: xuancuongcdpy@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm phụ trách phong trào công nhân viên chức lao động, công tác kiểm tra, công tác thi đua, cùng với Chủ tịch điều hành mọi hoạt động của Liên đoàn lao động thị xã và thay mặt Chủ tịch giải quyết các công việc của Chủ tịch khi được Chủ tịch ủy quyền.

+ Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động vững mạnh; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp thị xã, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện chsowrcoong đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn thị xã; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham những và các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác tổ chức, cán bộ, theo phân cấp của Liên đoàn lao động tỉnh; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh./.

 

Ngày đăng: 07/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục