Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

            Điện thoại: 02113.869.968

            Giám đốc: Ngô Thị Tú

            - Số điện thoại: 0985.734.446

            - Email: ngotu719295@gmail.com

            Phó Giám đốc: Phùng Minh Mão

            - Số điện thoại:

            - Email: 

            Chức năng, nhiệm vụ:

 

Ngày đăng: 15/10/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục