Giới thiệu các xã, phường

Phường Trưng Nhị

Số điện thoại: 02113.872.929

Địa chỉ: Khu trung tâm phường Trưng Nhị - Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Địa chỉ mail: vanphongtrungnhi@gmail.com

 

 

I. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND:

 

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường: Đinh Duy Đông

Số điện thoại: 0912.593838

Địa chỉ mail: ducthang82tn@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

2. Chủ tịch UBND phường: Nguyễn Trung Thành

Số điện thoại: 0983.869895

Địa chỉ mail: cocon472010@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

3. Phó chủ tịch UBND phường: Đoàn Quang Hưng

Số điện thoại: 0989.291616

Địa chỉ mail: longphatpy@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế, Văn hóa – Xã hội.

 

II. Tổ chức chính trị, xã hội:

 

1. Chủ tịch MTTQ: Nguyễn Thị Thanh Thúy

Số điện thoại: 0988.734.344

Địa chỉ mail: thuyvp76@gmail.com

2. Chủ tịch Hội nông dân: Nguyễn Đăng Hà

Số điện thoại: 0904.625.258

Địa chỉ mail: hanguyentnvp1969@gmail.com

3. Chủ tịch Hội phụ nữ: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số điện thoại: 0969.973.388

Địa chỉ mail: tuyetpy1979@gmail.com

4. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: Hồ Văn Tĩnh

Số điện thoại: 0987.347.642

5. Bí thư đoàn thanh niên: Nguyễn Mai Hương

Số điện thoại: 0968.685.636

            Địa chỉ mail: tuoitretrungnhi@gmail.com

Ngày đăng: 20/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục