An ninh quốc phòng

Phúc Yên làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

 

Thành phố Phúc Yên, xác định công tác tuyển quân luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọngcủa địa phương. Những năm qua, công tác tuyển quântrên địa bàncủa thành phốPhúc Yên luôn đạt kết quả tốt, bảo đảm 100% các chỉ tiêu trên giao.

Ngay sau khi có Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng NVQS, Ban CHQS thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; xây dựng, triển khai Chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, xây dựng kế hoạch; phân công các thành viên Hội đồng NVQS tham gia công tác rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ, chủ động tuyên truyền để nhân dân và thanh niên trên địa bàn nhận thức rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc.

Đặc biệt, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022của thành phố trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt kinh tế, xã hội đời sống của nhân dân trên địa bàn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Đến nay, Ban CHQS thành phố đã làm tốt công tác khám sơ tuyển và khám tuyển sức khoẻ cho công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

 

 

 

 

Các công dân thành phố đang thực hiện công tác khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện NVQS năm 2022

Qua rà soát nguồn, năm 2022toàn thành phố có hơn 2.400 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, trong đó, Chủ tịch UBND ra quyết định miễn gọi, tạm hoãn 1.449 công dân thuộc 10 xã phường trên địa bàn thành phố Phúc Yên theo điều 41 Luật NVQS quy định. Sau khi nắm chắc nguồn,Ban CHQS thành phố đã tổ chức giao lệnh cho hơn 650 thanh niên đủ điều khám tuyển cấp thành phố.

Trong công tác khám tuyển Ban CHQS thành phố luôn kết hợp “2 trong 1”, đồng thời thực hiện lấy mẫu xét nghiệm HIV, ma túy đối với những thanh niên, không để lọt những công dân không đủ sức khoẻ như nghiện ma tuý, nhiễm HIV vào lực lượng vũ trang. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, Ban CHQS thành phố thực hiện phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm chắc, quản lý chặt chẽ thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Cán bộ trợ lý quân lực của Ban CHQS thành phố thường xuyên sâu sát, trao đổi, nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ với cán bộ Ban CHQS các xã, phường để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý tình huống phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác tổ chức thâm nhập tại cơ sở bảo đảm "tròn khâu”, công khai, dân chủ, khách quan.

Công tác tuyên truyền được thành phố tập trung đẩy mạnh bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu thông qua hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến cơ sở. Các cơ quan chức năng thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động các gia đình, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

Năm 2022, thành phố Phúc Yên được giao chỉ tiêu tuyển 175 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, tăng 7 chỉ tiêu so với năm 2021, trong đó quân đội là 145 công dân, công an là 30 công dân.

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, đến thời điểm này, thành phố có hơn 250 công dân đủ điều kiện lập hồ sơ nhập ngũ. Dự kiến, sau khi hoàn tất các bước, thành phố sẽ giao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân lên đường nhập ngũ trong khoảng thời giantừ ngày 17 đến ngày 21/01/2022. UBND các xã, phường tổ chức giao lệnh gọi cho thanh niên trước Tết Nguyên đán năm 2022. Với quyết tâm đó, tin tưởng rằng, thành phố Phúc Yên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 23/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*