An ninh quốc phòng

Phúc Yên triển khai khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 cấp thành phố

 

Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, phẩm chất, văn hóa để phục vụ Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thành phố Phúc Yên đã triển khai kế hoạch khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và khám tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 cấp thành phố.

 

 

Quá trình khám tuyển thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh

 

Theo đó, công tác khám tuyển được thực hiện từ ngày 23/11 - 03/12/2021, với các nội dung như: Thực hiện xét nghiệm HIV-Ma túy cho 100% công dân qua khám tuyển đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ năm 2022, khám chi tiết về thể lực; huyết áp; thị lực; thính lực…. Trong quá trình khám tuyển, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thành phố quan tâm thực hiện theo đúng quy định.


 

Để làm tốt công tác khám tuyển đợt này, thành phố Phúc Yên tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân và các thông tư, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, để công dân hiểu và nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm trong Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

 

 

Thanh niên được thực hiện đầy đủ các bước khám tuyển theo quy định

 

Lan Phương

 

Ngày đăng: 24/11/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*