Giới thiệu các phòng, ban, tổ chức

PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN

           1. Trưởng phòng: 

            - Số điện thoại:

            - Địa chỉ Email: 

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

            2. Phó trưởng phòng: Phùng Minh Mão

                - Số điện thoại:

            - Địa chỉ Email:

            - Lĩnh vực phụ trách:

            3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

            Phòng VH&TT có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp thị quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; truyền hình; báo chí; xuất bản ở địa phương./.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ngày đăng: 01/10/2015
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục