Thông tin cần biết

Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố Phúc Yên đợt 9 năm 2021

Ngày đăng: 24/09/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*