Nhà hàng, khách sạn

Các khách sạn trên địa bàn Thị xã Phúc Yên

1. Khách sạn Ngọc Hà (2 sao)

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên
Điện thoại:0211.3875679
 


 

2. Khách sạn Phú Hưng (2 sao)

Địa chỉ: Thôn Khả Do, thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856004
 

3. Khách sạn Hưng Hải (2 sao)

 Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên
 Điện thoại: 0211.3856013

4. Khách sạn Linh (2 sao)

Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải, thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856356

5. Khách sạn Sen Vàng (2 sao)

Địa chỉ: Đại Lải, thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856868

6. Khách sạn Mê Linh (1 sao)

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3856021
 

7. Khách sạn Hoàng Phương (1 sao)

Địa chỉ: Tiền Châu, thị xã Phúc Yên
Điện thoại: 0211.3533333 

8. Khách sạn Love Hotel

Địa chỉ: Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0948.268.268  

9. Khách sạn Hưng Hải 

Địa chỉ : Khu A, Hồ Đại Lải, Tx. Phúc Yên
Điện thoại : (0211) 3856012
  

Theo vinhphuc.tourism.vn

Ngày đăng: 12/08/2013
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục