An ninh quốc phòng

Công an thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị tập huấn Luật cư trú năm 2020 và các văn bản thi hành Luật cư trú.

 

Thực hiện Kế hoạch số 612/KH-CAT-QLHC ngày 22/6/2021 của Công an thành phố Phúc Yên về tập huấn Luật cư trú cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thực hiện quản trị, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2021. Sáng ngày 02/7/2021 Công an thành phố Phúc Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật cư trú năm 2020 và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật xã hội, nhất là số cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

 

Truyền đạt các nội dung của Luật cư trú có đồng chí Đại tá, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoan- Trưởng khoa Quản lý hành chính về TTXH Học viện Cảnh sát nhân dân; đồng chí  Thượng tá, Tiến sĩ Trần Thị Hoa- Phó Trưởng khoa và các giảng viên khoa QLHC về TTXH Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Đây là đạo luật hết sức quan trọng, được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định của Luật cư trú năm 2006, bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú và chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan  quản lý dân cư. Bên cạnh đó, việc xây dựng và ban hành Luật cư trú năm 2020 nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và đổi mới phương thức cư trú.

 

Tại buổi tập huấn, CBCS Công an thành phố đã được các đồng chí giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đồng thời thực hành quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó giúp CBCS Công an thành phố nói chung, cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý cư trú nói riêng nắm chắc, am hiểu pháp luật làm cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác đăng ký, quản lý cư trú./.

Thu Thủy - Công an thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 02/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*