Tin kinh tế

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 Sáng ngày 25/6/2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và hành chính năm 2021 thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho các thành viên Ban chỉ đạo và 42 điều tra viên của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các  điều tra viên đã được đại diện Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố trao đổi những nội dung như: Hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; trao đổi kỹ các nội dung phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; nhiệm vụ của điều tra viên…

 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra có ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn thực hiện, từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Qua tập huấn, giúp cho đội ngũ điều tra viên các cấp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thu thập thông tin; từ đó thu thập số liệu một cách đầy đủ, chính xác. Qua đó, giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Đảng, nhà nước có căn cứ  thực tiễn trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực.

Lan Phương

 

Ngày đăng: 25/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*