Tin kinh tế

Thành phố Phúc Yên: Sẵn sàng cho sản xuất vụ Mùa 2021

 

Vụ Xuân năm 2021 đã thắng lợi và để tiếp tục chuẩn bị cho vụ Mùa 2021 đạt kết quả tốt, hiện nay bà con nông dân thành phố Phúc Yên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để gieo cấy vụ Mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Để phục vụ tốt cho công tác sản xuất vụ Mùa, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên xây dựng kế hoạch, lịch cấp nước, xả nước cụ thể với từng địa phương, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước phục vụ cho bà con gieo mạ, đổ ải và gieo cấy lúa, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân bám sát đồng ruộng, chủ động lấy nước vào ruộng khi có nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý; đẩy mạnh cơ giới hóa, tập trung giải phóng đất để gieo cấy vụ Mùa đúng khung lịch thời vụ... 

 

 

 

Bà con nhân dân trên địa bàn thành phố tiến hành sản xuất vụ Mùa năm 2021.

Vụ Mùa 2021, thành phố Phúc Yên có kế hoạch gieo cấy trên 2.000 ha lúa, cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa chất lượng cao, như: BC 15, Thiên ưu 8, ADI 28, DT39 Quế Lâm, Đài Thơm 8, TBR225, DQ11, Khang dân 18…, dự kiến vụ Mùa năm nay sản lượng lúa toàn thành phố sẽđạt 58 tạ/ha. Trên cơ sở kế hoạch triển khai sản xuất vụ Mùa 2021. Đồng thời, UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố, các đơn vị liên quan, chính quyền các xã, phường đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thời vụ, tuyển chọn các giống cây trồng mới, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; chủ động cung ứng đầy đủ nguồn giống, phân bón và vật tư nông nghiệp thiết yếu cho sản xuất. Chỉ đạo nhân dân tăng cường gieo cấy các giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng cao. UBND thành phốđã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu diện tích gieo trồng vụ mùa cho các địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền thành phố và sự tích cực của bà con nông dân các địa phương, vụ Mùa năm 2021thành phố Phúc sẽ giành thắng lợi, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 21/06/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*