Nếp sống văn minh đô thị

Phúc Yên nhân rộng mô hình “ Ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường”

Với phương châm sạch từ mỗi gia đình, mỗi ngõ phố tại khu dân cư, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thành phố Phúc yên đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội CCB các xã, phường trên địa bàn xây dựng mô hình “ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường”. Thực tế đã chứng minh hiệu quả thiết thực từ cách làm này.

Theo đánh giá, việc xây dựng các mô hình ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực, đồng thời phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các địa phương, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở. Hội CCB các cấp thành phố đã chủ động phối hợp và tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo được hình thành qua việc gắn kết chặt chẽ giữa chi bộ, ban công tác mặt trận với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể, tổ liên gia để bảo vệ môi trường.

 

Các ngõ phố được duy trì nề nếp, vệ sinh sạch sẽ

Tháng 7/2020, Hội CCB thành phố đã phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Đồng Xuân tổ chức thành công Lễ công nhận “ Ngõ phố Lê Thị Ngọc Chinh tự quản về vệ sinh môi trường”. Đây là ngõ đầu tiên được xây dựng theo các tiêu chí bảo vệ môi trường. Từ khi ra mắt đến nay, ngõ Lê Thị Ngọc Chinh vẫn duy trì thực hiện tốt nề nếp, giữ vệ sinh sạch sẽ. Người dân tích cực ủng hộ thực hiện việc treo cờ, trồng hoa trang trí, vẽ tranh trên các bức tường dọc hai bên đường. Đồng thời tiến hành dọn dẹp vệ sinh, khơi thông cống rãnh…đảm bảo ngõ phố luôn khang trang, sạch đẹp. Từ ngõ phố này, Hội CCB thành phố đã rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các ngõ phố khác ở các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Năm 2020, các Hội cơ sở đã xây dựng được 16 ngõ đạt các tiêu chí và được UBND các xã, phường ra quyết định thành lập. Và tính đến ngày 31/3/2021, toàn thành phố đã có 30 ngõ phố được hình thành và ra mắt. Các ngõ tự quản VSMT được thành lập và đi vào hoạt động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ thị xã ( nay là Đảng bộ thành phố) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020”

 

Phúc Yên phấn đấu xây dựng thêm nhiều ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường

Mặc dù đã thu được những kết quả tích cực, tuy nhiên, theo đánh giá của Hội CCB thành phố, hoạt động trên vẫn còn những hạn chế như: một số ngõ sau khi ra mắt không phát huy và duy trì nề nếp vệ sinh; đặc biệt, nhiều nơi còn coi đó là nhiệm vụ của các đoàn thể nên chưa vào cuộc thực hiện; ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực sự chuyến biến rõ nét, gây khó khăn cho việc xây dựng mô hình điểm…

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, Hội CCB các cấp thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động;  tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác vệ sinh môi trường tại gia đình, khu dân cư; nhân rộng và lồng ghép hoạt động bảo vệ môi trường với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Phấn đấu trong năm 2021, 100% các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đều xây dựng được các ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường.

Lan Phương

Ngày đăng: 29/04/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*