Tin kinh tế

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và phòng chống bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2021

Hiện nay, các trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn kết thúc đẻ nhánh đến đứng cái, làm đòng; trà xuân muộn đang trong giai đoạn đẻ nhánh và đến đứng cái. Nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Theo dự báo thời tiết trời âm u, ít nắng, kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, độ ẩm không khí cao…tiếp tục kéo dài do vậy rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại, đặc biệt là trong thời điểm lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái.

 

Ảnh: Bệnh đạo ôn trên cây lúa

Để hạn chế bệnh đạo ôn phát sinh gây hại lúa xuân, UBND thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo phòng Kinh tế, Trạm Bảo vệ thực vật, UBND các xã, phường, cán bộ khuyến nông cơ sở và bà con nhân dân thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng nhằm phát hiện sớm các ổ bệnh đạo ôn hại lúa, nhất là các gống nhiễm trên trà xuân sớm. Theo dõi và nắm chắc diễn biến của bệnh, điều kiện thời tiết sinh trưởng của cây lúa để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chủ động kiểm tra phát hiện bệnh và phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không để bệnh phát sinh, gây hại trên diện rộng. Khi phát hiện bệnh đạo ôn trên đồng ruộng, cần thực hiện các biện pháp phòng trừ như sau: Ngừng bón đạm và các loại phân bón tổng hợp giàu đạm, ngừng phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá; giữ nguyên mực nước trong ruộng 2-3 cm, không để ruộng khô hạn. Khi ruộng có tỷ lệ bệnh từ 5-10% lá hại cần phun ngay bằng các lại thuốc đặc biệt để trừ bệnh như: Bump 600WP, Fuji-one 40EC, Filia 525SE, Bankan 600WP, Amistar Top 325SC, Angte 75WC,…Khi phun thuốc cần thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng” – “đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng phương pháp” và theo hướng đẫn của nhà sản xuất ghi trên bao bì. Những ổ bệnh nặng trên 20% lá hại cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày. Khi bệnh dừng không phát triển, tiếp tục chăm sóc, bón  phân để lúa sớm hồi phục.

Nguyễn Liên

Ngày đăng: 22/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*