Nếp sống văn minh đô thị

Phúc Yên phát huy vai trò của đoàn thể bảo vệ môi trường

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ môi trường trong giai đoan tới, ngoài tăng cường vai trò của cơ quan quản lý, thành phố Phúc Yên còn đề cao vai trò của của các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường. Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình điểm, phong trào về bảo vệ môi trường ở các địa phương và đã thu được một số kết quả đáng khích lệ.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV đã xác định, giai đoạn 2020 – 2025, bên cạnh nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, thành phố Phúc Yên luôn quan tâm đến công tác công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Trong đó, thành phố sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu như: đến năm 2025, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 95%; xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn là 90%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%.

Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong nhân dân. Chú trọng các biện pháp phòng ngừa, quản lý tốt các dự án đầu tư, các hoạt động sản xuất có tác động ảnh hưởng đến môi trường. Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, chủ động triển khai các biện pháp thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực nội thị của thành phố. Khuyến khích phát triển các mô hình tổ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường. Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng nghĩa trang nhân dân, quyết tâm xây dựng bãi tập kết, xử lý rác thải tập trung của thành phố.

 

Thành đoàn Phúc Yên xây dựng mô hình “ Chung cư giảm thiểu rác thải nhựa”

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, xây dựng Phúc Yên sạch đẹp, văn minh, bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp của cơ quan quản lý, thành phố Phúc Yên quan tâm, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể thành phố trong công tác bảo vệ môi trường. Theo đó, thành phố đã triển khai nhiều chương trình bảo vệ môi trường có sự tham gia của hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên…tại các địa phương.

Xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên Phúc Yên sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực; xây dựng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa nhằm chung tay, góp sức cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển nền kinh tế xanh bền vững. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã huy động đoàn viên tham gia đóng góp ngày công tham gia phong trào toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường và chống rác thải nhựa cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường hưởng ứng phong trào “ Ngày chủ nhật xanh” do Thành ủy Phúc Yên phát động.

 

Cựu chiến binh thành phố tích cực góp sức bảo vệ môi trường

 Hội Cựu chiến binh thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai và cho ra mắt các Câu lạc bộ Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường ở tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Hội đã thành lập được 86 CLB ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 10 xã, phường với 3440 thành viên cựu chiến binh tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tích cực tuyên truyền, triển khai tới các cấp hội cơ sở trong thành phố nhiều mô hình thiết thực nhằm xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Triển khai xây dựng mô hình "Đường hoa phụ nữ" tại các xã, phường. "Tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải", Tổ phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường". Ngoài ra, còn thành lập các câu lạc bộ "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon"... gắn với duy trì tiêu chí môi trường - an toàn thực phẩm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình điểm, phong trào về bảo vệ môi trường ở các địa phương trong thành phố thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Từ đó, vận động người dân tham gia và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xóa bỏ dần các thói quen gây ảnh hưởng đến môi trường, chung tay thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Lan Phương

Ngày đăng: 28/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*