An ninh quốc phòng

Hội đồng NVQS Phúc Yên khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Từ ngày 03/12- 15/12/2020, Hội đồng NVQS thành phố tổ chức khám tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển của 10 xã, phường trên địa bàn thành phố, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.

Để đảm bảo chỉ tiêu, đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, Thành phố ban hành Nghị quyết tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng NVQS; tổ chức khám sức khỏe, lập hồ sơ tuyển chọn công dân nhập ngũ. Theo đó, tiêu chuẩn tuyển chọn là các nam thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi (đối với những thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học thì gọi đến hết 27 tuổi); có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng, có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe thành phố; văn hóa từ lớp 8/12 trở lên (trong đó chú trọng công dân có trình độ cao đẳng và đại học, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề); không gọi các đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình theo điều 41 Luật NVQS đã quy định.

 

Hội đồng NVQS thành phố thực hiện khám tuyển sức khỏe tại phường Tiền Châu

Để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã chia lịch khám cụ thể cho từng xã, phường, để từ đó Ban chỉ huy quân sự các địa phương chủ động đưa thanh niên tham gia khám tuyển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, phường, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương quản lý tốt số thanh niên đã trúng tuyển.

Lan Phương

 

 

Ngày đăng: 16/12/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*