Nếp sống văn minh đô thị

Phúc Yên tích cực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Trong quá trình phát triển, thành phố Phúc Yên đặc biệt coi trọng xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân.

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực văn hoá, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Đồng thời, tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, thực hiện tốt các quy định về trật tự đô thị… Qua đó, đã tạo được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn”.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị, ngày 13/01/2016  BCH Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị Quyết số 01-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020”. Thực hiện Nghị quyết, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường của thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về nếp sống văn minh đô thị , về trật tự đô thị, Luật Giao thông đường bộ và cách ứng xử văn hóa giao thông, văn hóa nơi công cộng… Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Các lực lượng chức năng như: Công an thành phố, Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để sản xuất, kinh doanh, buôn bán; ký cam kết đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh để tuyên truyền nâng cao ý thức trong xây dựng nét đẹp văn hóa kinh doanh; tiến hành kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các công trình xây dựng trái phép, không phép, không đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường, chiếm dụng lòng đường, lề đường, vỉa hè gây cản trở và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông; tập trung vào 5 tuyến đường, phố trọng điểm là Trần Hưng Đạo, Lạc Long Quân, Trưng Trắc, Sóc Sơn, Nguyễn Văn Linh. Trong 9 tháng đầu năm, Công tác quản lý trật tự đô thị được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các lực lượng chức năng của thành phố thường xuyên ra quân, nhắc nhở, tiến hành giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông; nhắc nhở, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, bảng hiệu, ô, dù, bạt che khuất tầm nhìn. Số trường hợp xây dựng vi phạm giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019.

Các mô hình tự quản bảo vệ môi trường được thành lập và phát huy hiệu quả

Các mô hình tự quản bảo vệ môi trường được thành lập và phát huy hiệu quả

Thiết thực thực hiện phong trào " Ngày chủ nhật xanh" do Thành ủy Phúc Yên phát động, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình, mô hình hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu là các mô hình tự quản đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn minh đô thị của MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố như: Mô hình “ Đường hoa phụ nữ”, “ con đường bích họa”, “ Ngõ phố tự quản vệ sinh môi trường”, "Đoàn đường tự quản",  Cánh đồng không rác"…

Công tác bình xét các danh hiệu văn hóa cũng được thành phố quan tâm thực hiện. Đến năm 2020, 93% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đạt chuẩn văn hóa; 92,4% gia đình đạt văn hóa; 100% các hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Việc bình xét có tác dụng thiết thực đối với đời sống văn hoá của nhân dân trên địa bàn thành phố, khích lệ nhân dân tiếp tục thực hiện tốt hơn nếp sống văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của thành phố trên các mặt kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội.

Công tác tuần tra, kiểm soát, giải tỏa hành lang an toàn giao thông thường xuyên được lực lượng chức năng thành phố triển khai thực hiện

Để đạt được các mục tiêu trên thành phố đã đề ra các nhóm giải pháp thực hiện: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đẩy mạnh việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách trong phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh theo quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và kỷ niệm các ngày truyền thống; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, gắn với chỉnh trang đô thị…

Chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị của Phúc Yên đã nhận được sự hưởng ứng, đồng long, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Ý thức tự giác, tích cực tham gia xây dựng văn minh đô thị, tham gia bảo vệ trật tự, vệ sinh môi trường từng bước hình thành trong mỗi người dân Phúc Yên. Để thành phố Phúc Yên xanh - sạch - đẹp, văn minh hơn, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần đẩy mạnh các hoạt động hướng vào nhiệm vụ bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị. Đặc biệt cần sự chung tay tham gia tích cực của người dân, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ sai quy định, không đổ rác thải bừa bãi, có ý thức trong kinh doanh, ứng xử, giao tiếp nơi công cộng… chung tay xây dựng thành phố Phúc Yên xanh- sạch- đẹp, phát triển bền vững.

Lan Phương

Ngày đăng: 23/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*