Tin Văn hóa xã hội

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường Phúc Thắng khéo dân vận

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã được phát động và triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo động lực mới hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.

Hiện nay, thành phố đã xây dựng được 25 mô hình dân vận khéo, trong đó: 6 mô hình, điển hình về lĩnh vực phát triển kinh tế; 10 mô hình, điển hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 5 mô hình, điển hình về lĩnh vực an ninh - quốc phòng; 4 mô hình, điển hình về lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Mỗi nhóm mô hình, điển hình đều có phương pháp chỉ đạo, cách thức triển khai, tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Một trong những điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phong trào bảo vệ, vệ sinh môi trường và Ngày chủ nhật xanh trên địa bàn thành phố là đồng chí Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch UBMTTQ, Phó trưởng Khối dân vận phường Phúc Thắng.

Đồng chí Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1965, hiện đang cư trú tại Số nhà 95 đường Ngô Miễn, tổ dân phố Xuân Bến, phường Phúc Thắng. Với cương vị là Chủ tịch UBMTTQ - Phó trưởng Khối Dân vận phường, đồng chí cùng Ban thường trực UBMTTQ phường lên kế hoạch hành động, cụ thể, chi tiết cho từng năm; tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND phường một số nội dung công việc trong công tác Dân vận như: tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, hướng dẫn của Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy Phúc Yên về công tác tôn giáo, an ninh trật tự, phong trào ngày chủ nhật xanh, ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường,…gắn với cuộc vận động ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế, duy trì và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, đồng chí luôn làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới các ban ngành, đoàn thể chính trị trên địa bàn phường, tới các ban công tác mặt trận ở tổ dân phố thực hiện thắng lợi nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đề án 01 của Đảng ủy phường về việc tinh giản biên chế đối với cán bộ hưởng phụ cấp ở phường, tổ dân phố đạt 100% kế hoạch. Tuyên truyền cuộc vận động “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng” của các tổ chức thành viên đến các hội viên, đoàn viên đóng góp quỹ để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; hiện nay tổng số tiền quỹ vốn của các Hội: Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Phụ nữ,  Nông dân, các Câu lạc bộ trong Mặt trận có trên 3 tỷ 140 triệu đồng cho 860 hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ngoài số vốn quỹ nội bộ trên, các tổ chức thành viên đã tín chấp ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng Đông Á, Qũy TYM cho hội viên, đoàn viên vay vốn với số dư nợ trên 15 tỷ 360 triệu đồng cho 570 hộ vay. Từ những kết quả hoạt động của các Hội, đoàn thể đã đóng góp tích cực vào xóa đói giảm nghèo trên địa bàn phường, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, năm 2016 hộ nghèo toàn phường có 77/2.567 hộ chiếm 3,0%; năm 2020 còn 23/2.867 hộ chiếm 0,8 % (giảm 54 hộ và 2,2%).

Trước đây, ở phường Phúc Thắng cũng như các địa phương khác, việc tang lễ vẫn còn nặng tâm lý “nghĩa tử là nghĩa tận” nên có nhiều trường hợp để quá lâu hoặc tổ chức tang lễ còn những hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng, thậm chí gây ô nhiễm môi trường như rãi vàng mã, gạo muối từ nhà đến nghĩa trang. Nhiều đám tang còn được tổ chức rình rang, tốn kém. Đồng chí Sang cùng Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố kiên trì vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; với phương châm “mưa dầm thấm lâu” nhờ đó đến nay đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhân dân về việc tang như: đã bỏ các hủ tục không mời thuốc, không mời khách ăn cỗ khi đến thăm viếng và tuần tứ cửu,...; tiêu biểu là Tổ dân phố Xuân Thượng 1, Xuân Thượng 2 trong 5 năm liền ở khu dân cư khi có người qua đời đều tổ chức đi hỏa táng 100%, giữ gìn vệ sinh môi trường được nhân dân ủng hộ.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Văn Sang cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã vận động nhân dân thực hiện các phong trào như: phong trào xây dựng “gia đình văn hóa”, hàng năm đều tổ chức triển khai ký kết thi đua, đăng ký danh hiệu “gia đình văn hóa”, kết quả bình xét năm 2016 có 2.231/2.567 hộ đạt GĐVH chiếm 87,0 %; đến năm 2020 có 2.680/2.867 hộ đạt GĐVH chiếm 93,5% tăng 6.5%. Phong trào “Toàn dân học tập” được phát động rộng rãi trong các tổ dân phố, hiện nay phường có 12/13 chi hội Khuyến học, 15 chi họ khuyến học, 4 chi hội trường học. Tiêu biểu là Tổ dân phố Xuân Thượng 1, Xuân Thượng 2 trong nhiều năm liền ở khu dân cư tổ chức “tiếng kẻng khuyến học” vào lúc 7h tối để nhắc nhở các cháu học tập, các gia đình có công việc vặn nhỏ loa đài không để ảnh hưởng tới thời gian học tập của các cháu. Kết quả, hàng năm giải thưởng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp phường và các cháu đỗ đại học của khu Xuân Thượng chiếm hơn 50% toàn phường. Những năm qua, Qũy khuyến học của phường đã thu được số tiền 860 triệu đồng (trong đó nhân dân ủng hộ 800 triệu đồng, UBND phường hỗ trợ 60 triệu đồng). Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được các tổ dân phố duy trì ra quân thường xuyên vào ngày chủ nhật cuối mỗi tháng với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên một đợt ra quân.

Cùng với đó, đồng chí Sang luôn tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn lắng nghe trau dồi kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ. Tham gia cùng ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc phường chỉ đạo các Ban công tác mặt trận tổ dân phố, cùng với chính quyền khu dân cư giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn ở cơ sở. Tham gia giám sát phản biện xã hội, công tác giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng ở khu dân cư dần được hoàn thiện, được nhân dân ủng hộ, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Đặc biệt trong quý 3 năm 2018 với cương vị Chủ tịch UBMTTQ – Phó trưởng Khối  dân vận phường, đồng chí Sang đã trực tiếp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội, cá công (bà) trong ban vận động, Ban công tác Mặt trận và các Ban chấp hành đoàn thể của các tổ dân phố Xuân Thượng 1, Xuân Thượng 2 và Xuân Mới vào cuộc vận động nhân dân nhận tiền đền bù dự án mở rộng Công ty Toyota Việt Nam. Đoàn vận động đã kiên trì giải thích, vận động, các hộ dân đã nhận thấy những lợi ích mà con em họ được hưởng và làm việc khi dự án hoàn thành, các hộ đã tự nguyện nhận hết tiền đền bù của dự án, được lãnh đạo Tỉnh, thành phố Phúc Yên, Đảng uỷ - UBND phường ghi  nhận và khen ngợi.... 

Đồng chí Trương Viết Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phúc Thắng cho biết: “trên cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ - Phó Trưởng khối dân vận phường, đồng chí Nguyễn Văn Sang luôn tự khẳng định là hạt nhân đầu tàu gương mẫu trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí Sang luôn năng nổ, nhiệt tình, có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và có năng lực tốt trong công tác Mặt trận - Dân vận. Góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, vệ sinh môi trường và Ngày chủ nhật xanh, góp phần để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hằng năm”.

 

                                                                                    Hồng Nhung

                                                                   Ban Dân vận Thành ủy Phúc Yên

 

Ngày đăng: 08/10/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*