Thời sự tổng hợp

Sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng bộ thành phố Phúc Yên dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 03- 05/8/2020. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất đầy đủ, đảm bảo trang trọng, đúng quy định. Thành phố Phúc Yên đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

 

Trụ sở Thành ủy Phúc Yên

Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thành phố tổ chức quán triệt tới tất cả chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban văn kiện và thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban. Đồng thời, Thành phố thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội. Dưới sự chỉ đạo của BTV Thành ủy, Tổ công tác chỉ đạo đại hội đã cùng các cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình, diễn biến, tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên. Tổ đã tham mưu tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh ở cơ sở trước khi tổ chức đại hội. Những nơi còn khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, chính quyền các cấp đều tập trung giải quyết nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo, Đài truyền thanh thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước và trong đại hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ an toàn cho đại hội được chỉ đạo kịp thời. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, đội ngũ đảng viên của Phúc Yên luôn nêu cao vai trò, ý thức, trách nhiệm cao nhất góp phần vào sự thành công của đại hội đảng các cấp. Đến ngày 12/6/2020, các tổ chức Đảng cơ sở đã hoàn thành đại hội nhiệm 2020-2025, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

 

Trung tâm hội nghị thành phố- nơi tổ chức đại hội

Tiến tới Đại hội đại biểu thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Thành ủy Phúc Yên đã tổ chức rút kinh nghiệm việc tiến hành đại hội ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo Tiểu ban xây dựng các văn kiện tập hợp, bổ sung ý kiến và chỉnh lý lại các nội dung cần đưa vào thảo luận tại đại hội để đảm bảo sự thống nhất cao. Sau khi bổ sung ý kiến vào các văn kiện, Thường trực Thành ủy tiếp tục tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của từng Ủy viên BCH và tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Thường trực và BTV Thành ủy cho ý kiến hoàn thiện văn kiện. Theo đánh giá, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bảo đảm tính khái quát, khoa học, hợp lý, cân đối giữa đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, nhất là xác định chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm đúng quy trình lấy ý kiến đóng góp, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

 

Đường phố được trang hoàng rực rỡ bởi cờ, hoa, pano, khẩu hiểu

Để bảo đảm công tác tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Phúc Yên đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua, đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau đại hội. Công tác chỉnh trang đô thị được thành phố chú trọng. Những ngày này, khắp các tuyến đường, con phố của thành phố Phúc Yên được trang hoàng rực rỡ bởi cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu,… chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Bên cạnh công tác chỉnh trang đô thị, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, với nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh từ thành phố đến xã, phường... nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh những thông tin không chính thức, thông tin giả, xuyên tạc trên mạng xã hội liên quan đến Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự. Cùng với đó, xác định Đại hội diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến khá phức tạp, thành phố Phúc Yên đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh trong phòng, chống Covid-19; chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án, kịch bản cụ thể, đặc biệt là đảm bảo các điều kiện trong phòng, chống dịch, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV.

 

Với tinh thần đổi mới, dân chủ và cầu thị, Thành ủy Phúc Yên đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết của đội ngũ đảng viên. Nhờ đó, các bước tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố đều diễn ra thuận lợi, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thành phố Phúc Yên đã sẵn sàng cho một nhiệm kỳ Đại hội mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nhất.

Lan Phương

Ngày đăng: 01/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục