Thời sự tổng hợp

Tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản công, kế toán và nhận diện, xử lý sai sót trong quản lý tài chính, mua sắm công, tài sản công, kế toán CQNN, ĐVSNCL

Sáng ngày 8/7/2020, UBND Thành phố Phúc Yên phối hợp với Viện phát triển công nghệ Tài chính thành phố Hà Nội tổ chức Lớp Tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản công, kế toán và nhận diện, xử lý sai sót trong quản lý tài chính, mua sắm công, tài sản công, kế toán tại cơ quan nhà nước (CQNN), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

 

GS.TS.GVCC Hoàng Trần Hậu, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát triển công nghệ tài chính truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn

Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Hoàng Trần Hậu, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện phát triển công nghệ tài chính và Tiến sĩ Đinh Hoài Nam, Phó Viện trưởng Viện phát triển Công nghệ tài chính dự và trực tiếp phổ biến kiến thức cho các học viên tại lớp học.

Tham gia lớp tập huấn có 107 học hiên là chủ tài khoản, kế toán các đơn vị dự toán ngân sách thành phố, UBND các xã, phường và kế toán các trường học trên địa bàn thành phố.

 

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2020. Tham gia lớp tập huấn các Chủ tài khoản, Kế toán các đơn vị được phổ biến một số nội dung chuyên đề: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn mua sắm tài sản, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại CQNN, ĐVSNCL; Những vấn đề cốt lõi trong quản lý tài chính và trao đổi về chế độ kế toán mới; Trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm, kế toán.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị nâng cao năng lực trong công tác quản lý tài chính và tài sản công của đơn vị.

Lan Phương

Ngày đăng: 08/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*