Thời sự tổng hợp

Phiên họp thường kỳ tháng 6/2020

Chiều ngày 23/6/2020, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 6/2020 để nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung trong chương trình công tác. Đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do đại dịch Covid- 19 có tác động mạnh đến mọi mặt của xã hội, Kinh tế của thành phố cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tổng giá trị sản xuất của thành phố chỉ đạt 36.617 tỷ đồng giảm 14,56% so với cùng kỳ 2019. Trong đó Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 258,9 tỷ đồng tăng 0,54% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 34.049 tỷ đồng giảm 15,11% so với cùng kỳ. thương mại và dịch vụ ước đạt 2.309 tỷ đồng giảm 7,26% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 577,1 tỷ đồng  đạt 95% so dự toán giao và  bằng 174% so với cùng kỳCác ngành sản xuất dịch vụ vẫn bám sát thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát huy thế mạnh trong từng ngành và từng sản phẩm; tạo ra sự chuyển biến đáng kể, tỷ trọng của các ngành kinh tế theo chiều hướng tích cực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm Công an thành phố đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án, các biện pháp nghiệp vụ do đó đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 26 vụ giảm 11 vụ so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy bắt giữ 30 vụ với 56 đối tượng, giảm 05 vụ, 22 đối tượng so với cùng kỳ; tội phạm vi phạm quản lý kinh tế môi trường đã bắt giữ 35 vụ với 39 đối tượng, tăng 04 vụ và 04 đối tượng so với cùng kỳ.

 

Đ/c Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận tại hội nghị

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và nghe các đại biểu phát biểu, thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận phiên họp và yêu cầu: Các phòng, ban, đơn vị trên cơ sở dự thảo báo cáo nghiên cứu kỹ nội dung, đối với số liệu của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để chỉnh sửa, tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện các nội dung cho các phòng, ban các xã phường để ký cam kết. Yêu cầu UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2020./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 25/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*