An ninh quốc phòng

Xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong những năm qua, Phúc Yên luôn quan tâm, chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hàng năm, trên cơ sở các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng từ quân nhân chuyên nghiệp đến lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thanh niên. Đồng thời, định hướng tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội cũng như đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nhờ đó, lực lượng vũ trang Thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với nhân dân, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Để chất lượng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên toàn diện và vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban CHQS thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Trong 5 năm qua, Ban CHQS thành phố đã cử cán bộ tham gia lớp bổi dưỡng kiến thưc QP- AN đối tượng 2 do Quân khu tổ chức; đối tượng 3 do tỉnh tổ chức; mở 33 lớp đối tượng 4 với 4.184 đồng chí tham gia; tổ chức 15 lớp huấn luyện cho1.455 lượt đồng chí DQTV của thành phố, đồng thời cử 130 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Quá trình huấn luyện được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch đề ra, 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 85%. Bên cạnh đó, LLVT thành phố còn tích cực phối hợp với các trường THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục QP- AN cho 22.000 lượt học sinh; qua đó, góp phần nâng cao kiến thức QP - AN cho đội ngũ cán bộ , rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Công tác huấn luyện luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc

Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo các cơ sở tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017, kết quả đạt xuất sắc; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường tại 8 đơn vị; tổ chức diễn tập PCCR-TKCN cho 02 xã, phường, kết quả diễn tập đều đạt giỏi và xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chú trọng; bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi hoạt động. Công tác dân vận, chính sách đạt kết quả tốt; hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân duy trì có hiệu quả. Lực lượng vũ trang thành phố tích cực tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. 5 năm qua, LLVT thành phố đã tham gia hiến máu tình nguyện được 1.356 đơn vị máu; quyên góp ủng hộ các quỹ được  trên 63,5 triệu đồng. Chỉ đạo lực lượng DQTV kết hợp giữa huấn luyện với tiến hành công tác dân vận tại các địa bàn với 6.544 ngày công để tu sửa, vệ sinh 6 nghĩa trang liệt sỹ; san lấp và làm đường nội bộ 1,050 m3 đất đá; tu sửa 22,5 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; tu sửa, nạo vét 27 km kênh mương thủy lợi; vệ sinh, khơi thông 20 km cống rãnh; thu gom, vận chuyển 47 tấn rác thải...

Các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội được đảm bảo, nhất là thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn thành việc giải quyết chính sách theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được đẩy mạnh...góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố nghiêm túc khắc phục các mặt còn hạn chế; tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện " mẫu mực, tiêu biểu"; Tổ chức tốt việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, cá nhân cấp ủy viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vu, trong đó hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ là 96,4%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ quân sự thành phố xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện và Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện " mẫu mực, tiêu biểu". Mục tiêu đặt ra đó là: Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", trước hết là  vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử trí tốt với mọi tình huống. Xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

           

           

Lan Phương

Ngày đăng: 05/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*