Tin Văn hóa xã hội

Đảng bộ phường Đồng Xuân - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Xuân đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để đạt được các chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Đặc biệt, cấp ủy Đảng đã phát huy tích cực vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Đồng Xuân tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. 

Đồng Xuân hôm nay khoác trên mình chiếc áo mới với những đổi thay rõ nét về  cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Điều đó tạo đà cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong nhiệm kỳ mới.

 

Là một xã lớn, có diện tích rộng, dân số đông, có diện tích tự nhiên là 361,02ha; phía Bắc giáp xã  Ngọc Thanh , phía Tây giáp phường  Xuân Hòa thuộc thành phố Phúc Yên; phía Nam giáp xã  Tân Dân  và phía Đông giáp xã  Minh Trí , thuộc huyện  Sóc Sơn, Hà Nội. Phường hiện có 08 tổ dân phố, dân số trên 6.300 người; Đảng bộ phường có 382 đảng viên  sinh hoạt tại 14 chi bộ. Phường có lợi thế về vị trí địa lý , thuận lợi về giao thông, có tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng. Nhân dân trong phường có truyền thống cần cù, hăng say lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nên  tốc độ phát triển kinh tế xã hội của phường Đồng Xuân có những đổi thay, bứt phá đáng tự hào. Các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 10%/năm, tổng giá trị sản xuất năm 2019 ước đạt 441,2 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra (MTĐH đến năm 2020 là 233 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng 7 triệu đồng so với năm 2015 (MTĐH là 27,5 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong 5 năm, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp ước đạt 112,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,2% (MTĐH là 10-15%); ngành tiểu thủ công nghiệp ước đạt 504 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,6% (MTĐH là 15-20%); ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 606,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 41,2% (MTĐH là 65-70%).

Đồng chí Nguyễn Xuân Lương, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đồng Xuân cho biết: Trong lĩnh vực phát  triển kinh tế, Ban chấp hành Đảng bộ phương đã tập trung lãnh đạo phát triển theo đúng cơ cấu: Công nghiệp, xây dựng - Thương mại, dịch vụ - Nông, lâm nghiệp . Ngay từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung rà soát các chỉ tiêu, cụ thể hóa thành từng phần việc, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung phát triển dịch vụ. Tăng cường quản lý trên các lĩnh vực để doanh nghiệp và người dân yên tâm sản xuất.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa- xã hội đạt kết quả tốt. 8/8 tổ dân phố đều có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khang trang, sạch sẽ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Phong trào thể dục - thể thao phát triển rộng khắp, thu hút động đảo người dân tham gia.  Tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 93,9%. Cơ sở vật chất trường lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư xây mới. Duy trì thực hiện tốt phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS trên địa bàn. Nhờ huy động sức mạnh của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo nên đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. 5 năm đã giảm 40 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ1,25% (năm 2015) xuống còn 8 hộ = 0,5% (năm 2020) vượt chỉ tiêu Đại hội (MTĐH giảm dưới 1,5%).. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Nhìn lại nhiệm kỳ  2015- 2020, cùng với những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ phường Đồng Xuân đã tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ phườngđã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.  Ban chấp hành Đảng bộ  phường đã xây dựng Quy chế làm việc và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế, phân công cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng lĩnh vực, các chi bộ, tổ dân phố. Qua đó đã phát huy được vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chất lượng đội ngũ đảng viên ngày một nâng lên. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ phường đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,  nhiệm kỳ  2020- 2025, Đảng bộ phường Đồng Xuân tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đổi mới; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu: Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nôngnghiệp, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư, quyết tâm xây dựng phường Đồng Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vẫn còn không ít khó khăn thách thức trước yêu cầu đổi mới và phát triển, song tin tưởng với sự đồng thuận , đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, với sự gương mẫu, tận tụy, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bằng những giải pháp đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, Đồng Xuân sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 26/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*