Tin Văn hóa xã hội

Đảng bộ xã Ngọc Thanh - Dấu ấn một nhiệm kỳ.

Đến xã  Ngọc Thanh vào những ngày này, mọi người đều cảm nhận rõ sự hân hoan, phấn khởi của cán bộ và nhân dân nơi đây khi chương trình xây dựng NTM đã về tới đích. Những con đường sạch sẽ, kiên cố, mang đến sự thuận tiện trong giao thông, giao thương. Những mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, giúp nhiều gia đình từ nghèo khó trở nên khá giả. Những công trình điện - đường - trường - trạm đáp ứng nhu cầu của nhân dân... Đó là những đổi thay hiện hữu mà chương trình Mục tiêu quốc ga xây dựng NTM mang lại cho người dân vùng núi xa Ngọc Thanh. 

Xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Ngọc Thanh đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Song với tinh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Ngọc Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh”.Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh đã nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 584,6 tỷ đồng (năm 2015 là 227,5 tỷ đồng) - tăng bình quân hàng năm 20,7% (Mục tiêu Đại hội - “MTĐH” là 12%/năm). Trong đó: Thương mại - du lịch - dịch vụ ước đạt 409,2  tỷ đồng, tăng 25,1% (MTĐH 16 - 18%); Sản xuất Nông - lâm nghiệp ước đạt 175,4 tỷ đồng, tăng 11,3% (MTĐH 09 - 10%). Tỷ trọng các ngành trong tổng cơ cấu kinh tế là: Thương mại - du lịch - dịch vụ: 70%, sản xuất Nông - lâm nghiệp: 30% (MTĐH 60% - 40%).Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 18.196.000 đồng/người/năm; năm 2020 ước đạt 42.000.000 đồng/người/năm, tăng 2,3 lần = 18,21% (MTĐH  10% = 27.500.000 đồng/người/năm).

Xã đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế vườn, trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng mô hình trồng cây ăn quả đạt tiêu chuẩn như: Bưởi diễn, Nhãn, Thanh long... mang lại thu nhập cao. Diện tích gieo trồng cây lương thực bình quân là: 1.674,5 ha/năm; sản lượng Lương thực bình quân hàng năm là: 7.351 tấn; bình quân lương thực đầu người đạt: 577,6 kg/người/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 ước đạt: 123,6 tỷ đồng.

 

Mô hình trông hoa ly tại xã Ngọc Thanh

Cùng với những kết quả đạt được, công tác giáo dục, văn hóa xã hội cũng đã được Đảng bộ, chính quyền, quan tâm chỉ đạo. Sự đổi thay không chỉ được thấy trên từng khu dân cư, mà còn lan tỏa đến từng đường làng, ngõ xóm và từng nếp nhà của người dân. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Toàn xã hiện có 12 thôn được công nhận thôn văn hóa; năm 2019 xã đã được Chính phủ công nhận là xã An toàn khu. Hàng năm có từ 85 - 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (MTĐH: 85%). Trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 4 nhà văn hóa thôn, hiện nay 100% các thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, đạt MTĐH đề ra. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Đến nay xã đã có 08/08 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (đạt MTĐH); số trẻ hàng năm trong độ tuổi vào học ở các trường mầm non, THCS đạt 96,3% (MTĐH 95%). Tỷ lệ học sinh lên lớp, thi hết cấp đạt 87,5% (MTĐH từ 80 - 85%). Tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các trường hàng năm đều tăng, có nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh.

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hiện nay là 1,12% (MTĐH: < 1,4%).Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 11%, giảm 2,5% so với đầu nhiệm kỳ (MTĐH: 10%). Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đã lồng ghép tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác Quốc phòng- An ninh được tập trung lãnh đạo một cách đồng bộ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước hoạt động có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững ổn định. Công tác quốc phòng được thực hiện thường xuyên, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố đủ số lượng, nâng dần về chất lượng, đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Hằng năm, xã luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, công tác giáo dục chính trị, xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ xã quan tâm, chú trọng. Nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới được 57 đảng viên (MTĐH là từ 55 Đ/c đảng viên trở lên).

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên của Đảng bộ. Trong 5 năm tới, Đảng bộ nhân dân xã Ngọc Thanh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm  hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 15/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*