Tin Văn hóa xã hội

Chăm sóc, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi (NCT) là trách nhiệm, nghĩa vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, các cấp Hội NCT thành phố đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo điều kiện giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, tích cực cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đẩy mạnh phát triển KT- XH ở địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Đại diện Hội NCT Thành phố, cộng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, Ban đại diện Hội NCT thành phố, Hội NCT các xã, phường trên địa bàn thành phố đã nỗ lực cố gắng, bám sát nội dung chương trình công tác đề ra, phát huy trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm sống của người cao tuổi, trên cơ sở đẩy mạnh phong trào "Tuổi cao gương sáng", gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội Người cao tuổi các xã, phường của thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hội, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Nét nổi bật nhất là đã tổ chức tốt nội dung công tác chủ yếu của Hội đó là: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò NCT, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sự gương mẫu của NCT trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp tổ chức tốt và chu đáo việc chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà NCT dịp tết Nguyên Đán, tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội cho NCT, đề cao trách nhiệm trong tham gia xây dựng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong đề xuất, giới thiệu nhân sự tham gia đại biểu HĐND, được các cấp ủy  trân trọng đánh giá tốt. Đội ngũ cán bộ hội, nhất là cán bộ cơ sở trách nhiệm, tâm huyết, tích cực, chủ động, năng động và sáng tạo, sâu sát cơ sở, hội viên, tập hợp được đông đảo hội viên tham gia tổ chức hội.

 

Hiện nay Hội NCT thành phố Phúc Yên có trên 12.000 hội viên. Các cụ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đối với mọi người xung quanh, các cụ luôn quan tâm vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình trong phong trào Tuổi cao Gương sáng.

Bên cạnh đó, cấp uỷ Đảng, chính quyền, UBMTTQ, các đoàn thể xã, phường luôn quan tâm đến lực lượng NCT và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tinh thần, vật chất cho NCT như khám chữa bệnh miễn phí; chúc thọ, mừng thọ, giúp đỡ NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, xây dựng các loại hình hoạt động văn nghệ, thể thao, thơ ca. Từ những hoạt động này tạo được sự đoàn kết gắn bó, tăng cường tình tương thân, tương trợ trong hội viên, đồng thời thu hút ngày càng nhiều NCT tham gia vào tổ chức Hội.

Với phương châm "sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội", với sự nỗ lực trong hoạt động, Hội NCT thành phố Phúc Yên luôn giữ vững và phát huy truyền thống NCT, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng văn minh, giàu mạnh. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động, động viên NCT tham gia phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nêu gương sáng cho con cháu noi theo./.

Lan Phương

Ngày đăng: 07/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*