Tin Văn hóa xã hội

ĐẢNG BỘ XÃ NGỌC THANH SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 20 NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Ngọc Thanh là xã miền núi nằm ở phía bắc thành phố Phúc Yên, có diện tích tự nhiên là 7.732,68 ha. Tổng số hộ là 3.140 với 13.281 nhân khẩu, có 2 dân tộc cùng sinh sống là dân tộc kinh và dân tộc Sán Dìu, trong đó dân tộc Sán Dìu chiếm 38 %. Đảng bộ xã có 24 chi bộ trực thuộc với 492 đảng viên (trong đó có 13 chi bộ thôn, 08 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ quân sự, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ y tế).

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong xã đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015 – 2020, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và mục tiêu cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được thực hiên tốt. Với sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, kinh tế của xã đã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết thống nhất cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 584,6 tỷ đồng (năm 2015 là 227,5 tỷ đồng) - tăng bình quân hàng năm 20,7% (Mục tiêu Đại hội - “MTĐH” là 12%/năm). Trong đó: Thương mại - du lịch - dịch vụ ước đạt 409,2  tỷ đồng, tăng 25,1% (MTĐH 16 - 18%); Sản xuất Nông - lâm nghiệp ước đạt 175,4 tỷ đồng, tăng 11,3% (MTĐH 09 - 10%). Tỷ trọng các ngành trong tổng cơ cấu kinh tế là: Thương mại - du lịch - dịch vụ: 70%, sản xuất Nông - lâm nghiệp: 30% (MTĐH 60% - 40%).

Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 18.196.000 đồng/người/năm; năm 2020 ước đạt 42.000.000 đồng/người/năm, tăng 2,3 lần = 18,21% (MTĐH  10% = 27.500.000 đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách 5 năm qua đạt là 244,568 tỷ đồng (bình quân 48,913 tỷ/năm); Tổng chi ngân sách 5 năm qua là 165,803 tỷ đồng (bình quân 31,160 tỷ/năm); Công tác quản lý, điều hành việc thu, chi ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng theo quy định của luật ngân sách.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội thường xuyên được quan tâm đầu tư. Toàn xã có 08 trường học với 87 lớp = 2.533 học sinh, có 183 cán bộ, giáo viên, 100% giáo viên đạt chuẩn. Đến nay 08/08 trường học đạt chuẩn Quốc gia, 01 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (đạt MTĐH); số trẻ hàng năm trong độ tuổi vào học ở các trường mầm non, THCS đạt 96,3% (MTĐH 95%). Tỷ lệ học sinh lên lớp, thi hết cấp đạt 87,5% (MTĐH từ 80 - 85%). Tỷ lệ học sinh khá giỏi ở các trường hàng năm đều tăng, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; Cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng được đẩy mạnh.

Công tác quản lý, tu tạo các di tích lịch sử văn hóa luôn được quan tâm, tu bổ hàng năm; triển khai tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Toàn xã hiện có 12 thôn được công nhận thôn văn hóa; năm 2019 xã đã được Chính phủ công nhận là xã An toàn khu. Hàng năm có từ 85 - 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (MTĐH: 85%).

Các chính sách xã hội đối với các gia đình Thương binh, Liệt sỹ, Bệnh binh, gia đình có công với nước được xã thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ đã giải quyết được 113 trường hợp hưởng chế độ theo QĐ 62/CP và có 45 người được hưởng chế độ theo QĐ 49/CP; Hàng năm xã giành nguồn ngân sách để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp ngày lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ; tặng quà của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm cho những đối tượng chính sách với tổng số tiền là 893 triệu đồng. Chi trả trợ cấp, hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm qua giảm mạnh từ (8,58% - năm 2015) xuống còn (1,78% - năm 2020) (MTĐH < 2% ); hỗ trợ, xây dựng được 38 ngôi nhà đại đoàn kết = 1 tỷ 543 triệu đồng, phối hợp vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng được 4 con bò giống cho hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng. Lĩnh vực an ninh - quốc phòng được giữ vững. Thực hiện khám tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, 5 năm qua đã giao 187 thanh niên, đạt 100 % chỉ tiêu cấp trên giao, trong đó 162 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; Đảng uỷ xã Ngọc Thanh không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong tình hình mới với phương châm là chú trọng giáo dục toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 18 lớp quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết và các Quy định của Đảng, tỷ lệ đảng viên có mặt tham gia các lớp đạt trên 90 %; xây dựng được 07 chương trình hành. Đã cử 06 đ/c đi học Trung cấp lý luận chính trị hành chính; cử 01 đ/c đi học Cao cấp lý luận chính trị; cử 13 đ/c học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước. Tổ chức được 08 hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Số tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu TSVM bình quân hàng năm đạt 43,5%; kết nạp mới được 57 đảng viên (MTĐH là từ 55 Đ/c đảng viên trở lên), tổ chức trao HHĐ từ 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 80 đ/c. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian qua luôn được tăng cường. Hàng năm cấp ủy đều xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định; đã kiểm tra được 51 lượt chi bộ với 797 lượt đảng viên.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217 và quyết định số 218 ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị. Qua đó nêu cao vài trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của xã góp phần tích cực trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức mình.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ xã Ngọc Thanh đã bám sát Nghị quyết, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra. Điều đó là cơ sở vững chắc, củng cố lòng tin của nhân dân để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Thanh tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực, thế mạnh của địa phương, khắc phục mọi khó khăn, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Thanh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

(Nguyễn Thành Luân - ĐUV,  Chủ tịch MTTQ xã)

Ngày đăng: 11/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*