Thông tin cần biết

KH TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

- Hình thức tuyển: Thi tuyển.

- Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng IV (V.07.03.09).

- Chỉ tiêu: 68 giáo viên (52 giáo viên văn hoá, 07 giáo viên Thể dục, 04 giáo viên Âm nhạc, 05 giáo viên Mỹ thuật).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 27/03/2020.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Phúc Yên (Phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch 38 xem TẠI ĐÂY

Mẫu đơn tuyển dụng XEM/TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Ngày đăng: 27/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục