Tin kinh tế

Thành phố Phúc Yên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Công tác giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước ta, là một trong những chương trình, mục tiêu quốc gia, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và đóng góp của người dân.Những năm qua, UBND thành phố luôn quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững và luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là một chỉ tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020

Để đạt mục tiêu trên, hàng năm UBND thành phố giao cho phòng Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tham mưu xây dựng kế hoạch giảm nghèo làm cơ sở giao cho các xã, phường phấn đấu thực hiện, đồng thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, phường để có thể thực hiện được, với phương châm “người nghèo là chủ thể thực hiện, người nghèo phải được biết và tiếp cận với các chính sách trong thực hiện giảm nghèo để họ vươn lên thoát nghèo chứ không giảm nghèo bằng biện pháp hành chính, có như vậy việc giảm nghèo mới bền vững, mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn và tổ chức thành viên MTTQ thành phố, UBND các xã, phường căn cứ kế hoạch giảm nghèo hàng năm tổ chức đoàn liên ngành của thành phố cùng với UBND các xã, phường kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại hoàn cảnh từng hộ nghèo để tập trung giúp đỡ, từ đó đưa ra các giải pháp thoát nghèo phù hợp với nguyên nhân nghèo và những khó khăn, vướng mắc của từng hộ để kịp thời tư vấn, giải quyết.

Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, thành phố đã tập trung triển khai, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, nhất là đối với lao động nghèo. Với các lao động có khả năng đi xuất khẩu, phòng LĐ-TB&XH thành phố đã phối hợp với các trung tâm đào tạo lao động giới thiệu để người lao động lựa chọn thị trường và tư vấn để người lao động tham gia đi xuất khẩu lao động. Trong năm năm qua, thành phố đã giới thiệu cho trên 600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đối với các hộ nghèo có lao động trong độ tuổi chưa có việc làm ổn định, phòng LĐ-TB&XH thành phố liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu địa chỉ, giúp người lao động lựa chọn việc làm phù hợp và đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận lao động thành phố vào làm việc. Mỗi năm thành phố đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho khoảng 1.850 lao động.

Đối với các hộ gia đình làm nông nghiệp, để nâng cao thu nhập đặc biệt là các hộ nghèo, UBND thành phố đã giao cho phòng Kinh tế tư vấn về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; sử dụng giống, cây trồng vật nuôi, các mô hình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp hàng hóa để áp dụng vào sản xuất.

 

Để tạo điều kiện về vốn vay cho hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, UBND thành phố đã giao cho phòng LĐ-TB&XH cơ quan thường trực giảm nghèo thành phố phối hợp với các đoàn thể thành phố liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố giải ngân vốn vay phát triển sản xuất, vốn giải quyết việc làm. Thành phố đã                                                                                                                                                             tích cực vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”. MTTQ và các tổ chức thành viên cũng tích cực vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng làm nhà. Từ năm 2015-2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố đã xây mới và sửa chữa được 109 nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp các gia đình an cư, lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm theo từng năm. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 3.05%, đến hết năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 193 hộ, chiếm tỷ lệ 0,72%.

Để phần đấu thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2020-2025 theo chuẩn nghèo tiếp cận Đa chiều trên địa bàn thành phố đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố và các xã, phường, nhất là các hộdân phải tích cực, chủ động hơn nữa trong giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, hướng tới các thị trường tiềm năng, nâng cao thu nhập cho người lao động. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông dân. Với những kết quả đã đạt được, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, tin tưởng rằng mục tiêu giảm nghèo của thành phố sẽ đạt được kết quả./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 18/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*