An ninh quốc phòng

Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên nâng cao chất lượng công tác xét xử

Với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, những năm qua, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định hoạt động xét xử là trọng tâm trong công tác cải cách tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố luôn chủ động, kịp thời thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; nâng cao hiệu quả hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự; đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; chú trọng nâng cao chất lượng công tác xét xử. 

 

TAND thành phố thường xuyên tổ chức phiên tòa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới đông đảo quần chúng nhân dân

Trên cơ sở thực hiện nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và  khoan hồng đối với người có nhân thân tốt, tự thú, thành khẩn, ăn năn hối cải, thời gian qua, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên đã tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra các vụ, việc oan, sai; không có án hủy, sửa và không có vi phạm về thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố đã giải quyết, xét xử 644/655 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 96,8%.

Để đạt được hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, người lao động Toà án thông qua các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết, xét xử các loại án; cập nhật, trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, nhất là các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành cho cán bộ chuyên môn. Đội ngũ Hội thẩm nhân dân cũng được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật. Ngoài ra, TAND thành phố còn tổ chức các phiên tòa lưu động và phiên tòa mẫu giúp các Hội thẩm nhân dân học tập, nghiên cứu và rút kinh nghiệm về nghiệp vụ xét xử.

Đồng thời, Tòa án nhân dân thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Tòa án nhằm tiếp tục giải quyết các vụ án đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, không để án quá hạn, kéo dài; xét xử nghiêm các vụ án hình sự không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Trong quá trình giải quyết các vụ án luôn quán triệt đội ngũ thẩm phán, thư ký… cẩn trọng, chính xác khi viện dẫn để tránh nhầm lẫn với các quy định pháp luật cũ.

Để các bản án khi tuyên tại phiên tòa bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, thấu tình, đạt lý và có tính chất răn đe, giáo dục đối với người phạm tội và quần chúng nhân dân, trong năm, Tòa đã tổ chức xét xử lưu động 22 phiên tòa với 22 vụ án hình sự, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật tới đông đảo quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức pháp luật và răn đe đối với những đối tượng xấu, hạn chế tội phạm trên địa bàn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên phấn đấu năm 2020, giải quyết án hình sự đạt tỷ lệ 95% trở lên; án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và lao động đạt 90% trở lên; án hành chính  đạt từ 85% trở lên; ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 100% bản án có hiệu lực pháp luật, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật xét xử lưu động từ 18 – 20 vụ án hình sự.

Lan Phương

Ngày đăng: 06/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*