An ninh quốc phòng

Phường Hùng Vương điểm sáng trong công tác tuyển quân

Nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND phường Hùng Vương đã coi trọng và làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo “tuyển người nào, chắc người đó”, góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Xác định tuyển quân là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng hàng năm nên Đảng ủy, UBND phường Hùng Vương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là Ban Chỉ huy Quân sự phường làm tốt việc tổ chức đăng ký, quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt về số lượng cũng như chất lượng, Hội đồng NVQS phường chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự, cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ cũng như công tác khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Tất cả đều được thực hiện sát, đúng luật. Quan trọng nhất là công tác điều tra xét duyệt thực lực. Căn cứ luật NVQS sửa đổi bổ sung  và các quy định của pháp luật về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS phường bám theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, không tuyển chọn những công dân không đảm bảo một trong các tiêu chuẩn về sức khỏe. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động cũng như thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ, năm nào phường Hùng Vương cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó phần lớn các nam công dân đủ điều kiện đều có đơn tình nguyện nhập ngũ. Có được kết quả đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố.

 

Phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, trong đợt tuyển quân năm 2020, phường Hùng Vương được giao chỉ tiêu tuyển chọn 11 thanh niên nhập ngũ. Để hoàn thành nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu trên giao, Ban CHQS phường đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020; thông báo chỉ tiêu tuyển quân, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức rà soát, phúc tra, nắm chắc nguồn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức hướng dẫn nội dung, phương pháp đăng ký cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tổ dân phố, các ngành, đoàn thể; thống nhất mẫu biểu, sổ sách, nội dung đăng ký, thống kê và tổng hợp báo cáo đúng thời gian quy định; chuẩn bị lực lượng, địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức đăng ký.

Qua quản lý nguồn, phường Hùng Vương có 46 thanh niên sơ khám sức khỏe, trên cơ sở đó chọn 44 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe cấp thành phố. Ông Hà Mạnh Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, cho biết, chất lượng sức khỏe của thanh niên năm nay cao hơn so năm trước, đặc biệt là tinh thần tự nguyện, hăng hái, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Năm 2020, phường được giao chỉ tiêu 11 và đến thời điểm hiện tại đã có 07 thanh niêm viết đơn tình nguyện

Nhờ sự chủ động nên các bước chuẩn bị tuyển quân năm 2020  phường Hùng Vương đang diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, chất lượng. Từ đây đến ngày đưa quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo nhận thức đầy đủ cho Thanh Niên và gia đình Thanh Niên trong thực hiện nghĩa vụ./.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 07/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*