Tin kinh tế

Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019

Năm 2019, Chi cục Thuế thành phố Phúc yên được giao dự toán thu ngân sách gần 275 tỷ đồng.Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh kinh tế trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ, Chi cục Thuế thành phố đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm.

Hiện nay, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên đang quản lý hơn 1.300 doanh nghiệp, tuy nhiên đa phần là các doanh nghiệp nhỏ. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các hộ tiểu thương trên địa bàn trong năm còn chưa phục hồi; nhận thức của một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn chưa nhận thức đúng đắn về trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nên còn gây ra tình trạng chây ỳ, chậm nộp...Trước những khó khăn, thách thức như vậy, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên xác định hoàn thành chỉ tiêu được giao là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Song với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên đã đẩy mạnh thực hiện nhiều giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo đúng kế hoạch.

 

Năm 2019, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên được giao dự toán thu ngân sách gần 275 tỷ đồng. Trong đó, nhiều sắc thuế có số thu được giao lớn, như: Thu từ công thương nghiệp, ngoài quốc doanh 90 tỷ đồng; tiền thuê đất 52 tỷ đồng; thuế trước bạ 52 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân 17 tỷ đồng…Để hoàn thành chỉ tiêu này, điều quan trọng mà Chi cục hướng tới đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Theo đó, Chi cục đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế; hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp nắm rõ quy trình, thủ tục kê khai và nộp thuế, nhất là với các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động để các tổ chức, người nộp thuế nắm rõ quy định và nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại, nhanh chóng giải đáp những thắc mắc, yêu cầu của doanh nghiệp và người nộp thuế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành thuế,tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình kê khai và nộp thuế.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Chi cục đã xây dựng kế hoạch, rà soát, đánh giá từng nguồn thu, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế. Tập trung chỉ đạo các đội chuyên môn thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, trốn thuế, kiên quyết xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, tiếp tục khai thác tốt các nguồn thu. Đặc biệt, có biện pháp xử lý, cưỡng chế nợ thuế đối với các tổ chức, người nộp thuế cố tình chậm nộp như: công khai doanh nghiệp nợ thuế, cưỡng chế tài khoản, hóa đơn...

Với nhiều biện pháp hữu hiệu, sát thực tế, tính đến hết tháng 11 năm 2019, Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao với tổng thu ngân sách đạt gần 290 tỷ đồng, vuợt 5% dự toán, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhiều khoản thu đạt kết quả cao như: thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ...

Tin rằng, những kết quả khả quan đạt được trong năm 2019 sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong năm tới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Phúc Yên.

Lan Phương

Ngày đăng: 25/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*