An ninh quốc phòng

Phúc Yên phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2020

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Phúc Yên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, tập trung nhiều doanh nghiệp thu hút lượng lớn thanh niên tới làm việc, cùng với đó, nhiều thanh niên đi làm ăn xa, đi xuất khẩu lao động; đồng thời một bộ phận không nhỏ thanh niên có nhận thức không đúng về Luật Nghĩa vụ quân sự, thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện Luật nghĩa vụ...nên trong những năm qua, Phúc Yên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tuy nhiên với sự quyết tâm vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, thành phố Phúc Yên đã khắc phục được khó khăn luôn đảm bảo đủ chỉ tiêu và chất lượng tân binh. 

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự - quốc phòng của địa phương nên ngay sau khi có Chỉ thị, hướng dẫn của trên về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. Ban CHQS thành phố đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS, phân công, trách nhiệm cho các xã, phường, từng thành viên Hội đồng NVQS; xây dựng, triển khai Chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

 

Các y, bác sỹ Trung tâm y tế thành phố tiến hành khám tuyển sức khỏe công dân trong độ tuổi nhập ngũ

Công tác tuyên truyền được thành phố tập trung đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh từ thành phố đến các xã, phường. Các cơ quan chức năng thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc vận động các gia đình, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường chủ động kiểm tra rà soát, phúc tra nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ, từ đó nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn sẵn sàng nhập ngũ của địa phương. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và theo Luật NVQS, Ban CHQS thành phố đã tham mưu chủ tịch UBND ra quyết định miễn gọi, tạm hoãn các trường hợp công dân thuộc 10 xã, phường trên địa bàn thành phố không đủ điều kiện tham gia các bước tuyển chọn theo quy định. Xây dựng kế hoạch khám sơ tuyển, triển khai đến các xã, phường, kết hợp công tác chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành từ thành phố đến cơ sở bảo đảm huy động tối đa số thanh niên được lệnh khám sơ tuyển đến địa điểm khám; quá trình khám sơ tuyển các xã, phường đã tổ chức sơ tuyển về cân nặng, chiều cao và vòng ngực, đo huyết áp, tim mạnh, loại những thanh niên không đủ thể lực khám tuyển vòng thành phố. Trong quá trình sơ tuyển NVQS, Ban CHQS thành phố đã tổ chức giao lệnh khám tuyển vòng thành phố trực tiếp cho các thanh niên đủ điều kiện. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự phối hợp từ các gia đình, nhiều thanh niên đang đi làm ăn xa đã trở về địa phương thực hiện khám sơ tuyển, nguồn công dân nhập ngũ được bảo đảm, việc quản lý thuận lợi, sâu sát hơn. 

Hiện tại, thành phố đang triển khai kế hoạch khám tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại trụ sở Ban CHQS thành phố. Để đảm bảo công bằng, dân chủ và hạn chế thấp nhất việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố luôn theo dõi, giám sát quá trình khám tuyển; thực hiện đảm bảo các khâu khám tuyển kỹ lưỡng, chu đáo. Trong suốt quá trình chuẩn bị tuyển quân, các cán bộ được giao phụ trách địa bàn chủ động phối hợp với chính quyền nắm chắc tình hình thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để tham mưu, đề xuất kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác khám tuyển, giảm tỷ lệ tân binh bị bù, đổi sau giao quân. Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, công tác khám tuyển diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, đảm bảo nghiêm các tiêu chí theo đúng quy định.

Thời gian tới, Hội đồng NVQS thành phố giao Ban CHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt tất cả các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ. Sau khi có chỉ tiêu giao quân của tỉnh, Hội đồng NVQS thành phố sẽ tiến hành giao chỉ tiêu cho các xã, phường. Tiếp tục thực hiện các bước thâm nhập, nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, gia đình. Theo dõi, quản lý, giúp đỡ, động viên thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm 2020./.

Lan Phương

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*