Thời sự tổng hợp

Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019.

Sáng ngày 26/11/2019, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 11/2019 để nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung trong chương trình công tác. Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe nội dung các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC năm 2019; báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra năm 2019.

 

Hình ảnh phiên họp

Năm 2019, Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn  thành phố đạtước 92.820,2 tỷ đồng  giảm 5,53% so với cùng kỳ,trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 9.682 tỉ đồng tăng 10,33%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 83.138,2 tỉ đồng giảm 7,09% so với năm 2018. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 601 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán và bằng 78% so với cùng kỳ năm trước.Công tác quản lý đầu tư XDCB tiếp tục được xiết chặt theo luật Đầu tư Công, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phân bổ vốn và quyết toán dự án hoàn thành, đến nay, UBND thành phố đã thẩm định, phê duyệt quyết toán được 42 dự án hoàn thành, với giá trị 378,01 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị xử lý dứt điểm tình trạng tồn động các dự án hoàn thành từ năm trước. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, quản lý đất đai tiếp tục được chấn chỉnh, xác định rõ trách nhiệm, đã xử lý kịp thời hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm. Năm 2019, UBND thành phố cấp 253 GCNQSD đất với tổng diện tích 317.078 m2. Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thành phố tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đồng bộ, bước đầu tạo ra những thay đổi bộ mặt đô thị và ý thức người dân. Kết quả, năm 2019, toàn thành phố đã thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải tại các khu vực đô thị và nông thôn ước đạt 19.411 tấn rác.Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, từng bước giải quyết làm giảm số lượng vụ việc tồn đọng, kéo dài. Năm 2019, UBND thành phố tiếp nhận 57 đơn khiếu nại, tố cao liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó, 29 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, 28 đơn không thuộc thẩm quyền. UBND thành phố đã giải quyết xong 15/29 đơn,đạt tỷ lệ 51,7%.Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Ban Chỉ huy quân sự thành phố báo cáo về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. Dự kiến tổ chức thâm nhập công dân đủ điều kiện nhập ngũ từ ngày 10/12 đến 30/12/2019 và dự kiến giao lệnh gọi nhập ngũ từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2020 để các xã, phường tổ chức giao lệnh cho thanh niên trước tết Nguyên đán năm 2020.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và nghe các đại biểu phát biểu, thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận phiên họp và yêu cầu: Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường trên cơ sở dự thảo báo cáo nghiên cứu kỹ nội dung, đối với số liệu của ngành, lĩnh vực mình phụ trách để chỉnh sửa, tổng hợp gửi cơ quan chuyên môn hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của thành phố đúng quy trình, các bước theo quy định; thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm;tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, phòng TNMT, Ban Quản lý Dự án ĐT&XD thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhanh chóng hoàn thành công tác trả đất dịch vụ cho nhân dân. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân năm 2020.

Xuân Nguyễn

 

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*