Tin Văn hóa xã hội

CCB Phường Phúc Thắng 30 năm xây dựng và trưởng thành 6/12/1989- 6/12/2019

30 năm dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, được sự giúp đỡ của nhân dân với sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cựu chiến binh phường Phúc Thắng, hội Cựu chiến binh đã khắc phục được mọi khó khăn. Vừa đẩy mạnh công tác phát triển hội viên mới, vừa củng cố, tổ chức, vừa hoạt động vừa rút kinh nghiệm làm cho hội trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Nội dung hoạt động của hội vô cùng phong phú, đúng hướng và hiểu quả đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, nhất là: thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế công nghiệp dịch vụ trên toàn địa bàn phường Phúc Thắng.

Nghị quyết số 09 ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới đã đánh giá: Hội Cựu chiến binh đã động viên, hướng dẫn, vận động anh chị em cựu chiến binh tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhất là góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức và hoạt động của hội ngày càng mở rộng; phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế gia đình, cải thiện đời sống góp phần vào cuộc vận động xóa đói giảm nghèo thu được nhiều kết quả tốt. Hội đã tham gia thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chống tham những, lãnh phí, tích cực thực hiện cuộc vận động phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Góp ý bổ sung về sửa đổi nhiều chính sách có liên quan đến cựu chiến binh và người có công với nước.

Phối hợp với ban chỉ huy quân sự phường, tham gia cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, tham gia các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ khu vực, cựu chiến binh thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng trận địa hầm hào của khu vực phòng thủ, cấp cứu, cứu nạn và cũng là giáo viên hướng dẫn cho anh chị em dân quân tự vệ biết cách xử lý tình huống trước, trong và sau một đợt chiến đấu.

Khi về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh đều là những người cảm thông, ân tình thương mến đối với các đối tượng chính sách, những hội viên nghèo như làm nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, giúp đỡ tinh thần vật chất. Có nhiều cựu chiến binh trở lại chiến trường xưa tìm kiếm, phát hiện, cất bốc, quy tập hàng chục hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang mai táng, khắc bia, xây đài tưởng niệm.

Trong cuộc sống ồn ào sôi động của cơ chế thị trường hiện nay, việc làm âm thầm lặng lẽ của những cựu chiến binh đã mang lại tình nghĩa thủy chung, son sắt đối với đồng đội đã hy sinh vì nước, vì dân trên các chiến trường.

Phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội cựu chiến binh phường Phúc Thắng nhận thức đây là một trong nhiều nhiệm vụ chính trị quan trong được đảng giao cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam đó là:

- Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ (cả truyền thống đoàn của địa phương).

- Phối hợp với đoàn thanh niên cơ sở tuyên truyền vận động thu hút thanh niên vào các hội liên hiệp thanh niên. Vận động thanh niên vào đoàn, xây dựng những chi đoàn mới, củng cố những chi đoàn yếu kém. Bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu sang chi bộ xem xét để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Động viên thanh niên làm đơn tình nguyện vào quân đội để rèn luyện, chiến đấu, bảo vệ xây dựng Tổ quốc.

- Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu cho cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Khi vận động thanh niên tham gia các tổ chức đoàn thì trước hết phải vận động con cháu cựu chiến binh gương mẫu vào trước. Củng cố chi đoàn yếu kém vươn lên thành khá, phấu đấu nơi nào có chi hội cựu chiến binh thì nơi đó có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, hội Cựu chiến binh vẫn dùng nhiều hình thức linh hoạt: kể những trận đánh hay (Him Lam, Độc Lập ở Điện Biên Phủ, Ấp Bắc ở miền Nam…), những tấm gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng: La Văn Cầu, Phan Đình Giót, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý, Võ Thị Sáu. Thời gian vào những ngafy 26/3, 30/4, 7/5, 19/5, 2/9 và 22/12 hàng năm. Mục tiêu nhằm đạt được lòng tin và tạo ra lòng tự hào với thế hệ trẻ, với lớp người đi trước, làm cơ sở để thanh niên học tập, rèn luyện và làm theo.

30 năm qua việc chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ hội viên Cựu chiến binh là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm của hội cựu chiến binh phường Phúc Thắng. Hiện nay những hội viên còn sức khỏe lại có ngành nghề, chuyên môn, kỹ thuật, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế cơ bản có việc làm, thu nhập ổn định. Để tạo điều kiện cho những hội viên còn sức khỏe nhưng lại không có nghề nghiệp, hội đã phối hợp với cơ quan kinh tế của tỉnh, thành phố tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho cựu chiến binh và gia đình cựu chiến binh về những kiến thức cần thiết liên quan đến ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt và một số nghề dịch vụ để vận dụng sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

Ban chấp hành còn đứng ra vay vốn ngân hàng chính sách xã hội hàng năm có dư nợ từ 1,5 tỷ đến 2 tỷ đồng để cho 50 đến 70 hội viên vay vốn sản xuất kinh doanh.

Phong trào làm kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã xuất hiện nhiều điển hình làm ăn giỏi trong đó có 6 điển hình tiêu biểu đó là:

-          Đồng chí Mai Thị Hồng Nguyên ở Xuân Mai 1

-          Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ ở Xuân Bến

-          Đồng chí Nguyễn Văn Hà ở Xuân Phương 1

-          Đồng chí Lê Văn Hòa ở Xuân Bến

-          Đồng chí Nguyễn Văn Biên ở Xuân Thượng

-          Đồng chí Ngô Xuân Tùng ở Xuân mai 3

Trong 6 điển hình, nổi bật nhất là Công ty Song Tinh của đồng chí Mai Thị Hồng Nguyên thu nhập bình quân đạt 15-20 tỷ đồng đạt danh hiệu cấp Trung ương. Hợp tác xã dịch vụ của đồng chí Nguyễn Văn Tuệ thu nhập hàng năm đạt từ 15- 20 tỷ đồng, đạt danh hiệu cấp tỉnh. Ngoài ra còn một số đồng chí làm giàu nhất nhì ở tổ dân phố. Tính đến năm 2014 Hội cựu chiến binh phường Phúc Thắng đã hết đói hết nghèo.

Đầu năm 2019:

-          Số hộ cựu chiến binh khá và giàu là 424/502= 84,46%

-          Sộ hộ trung bình là 78/502= 15,53%

Hội Cựu chiến binh phường Phúc Thắng đã đi qua chặng đường 30 năm, xây dựng phát triển đồng hành với Đảng bộ và nhân dân phường Phúc Thắng. Hội đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong những hoạt động thành công và những mặt còn yếu kém là cơ sở tạo đà để hội phát triển trước những yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng cũng như như nhiệm vụ của hội trong thời kỳ mới.

Các thế hệ cựu chính binh phường Phúc Thắng hãy tự hào với thắng lợi của 30 năm qua. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI đề ra.

Xây dựng hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng một đoàn thể nhân dân hoạt động chính trị- xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quần và nhân dân.

 

Đỗ Quang Dối

Chủ tịch Hội CCB phường Phúc thắng

Ngày đăng: 08/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*