Thời sự tổng hợp

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện công tác giám sát các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Sáng ngày 02/10/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên do đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát tại phường Nam Viêm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Tư pháp, Thành đoàn thành phố.

 

Toàn cảnh buổi giám sát tại phường Nam Viêm

Sau khi đi thực tế kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại phường Nam Viêm, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo phường Nam Viêm báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn. Thời gian qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường đã được các cấp ủy chính quyền phường đãquan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đến nay, trên địa bàn phường có 6 tổ dân phố, với 6 tổ hòa giải, mỗi tổ gồm 5 thành viên, trong đó Tổ trưởng tổ dân phố cũng được bầu là Tổ trưởng tổ hòa giải hoặc Trưởng Ban công tác mặt trận, các thành viên còn lại là các chi hội trưởng: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Thanh niên. Thông qua công tác hòa giải, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp,vi phạm pháp luật nhỏ trong cộng đồng dân cư đã được đã giải quyết kịp thời, giảm bớt khiếu nại tố cáo lên cấp trên, góp phần giữ gìn đoàn kết nội bộ; củng cố, phát huy tình cảm, đạo lý truyền thống tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng dân cư. Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, trên địa bàn phường đã thực hiện20 vụ việc và đã hòa giải thành 12 vụ việc, đạt 60%. Nội dung các vụ việc hòa giải tập trung vào lĩnh vực hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai và một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn phường còn nhiều hạn chế, kết quả chưa cao; năng lực của đội ngũ hòa giải không đồng đều; chưa phát huy được vai trò của tổ hòa giải và hòa giải viên.

Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả mà phường Nam Viêm đã đạt được trong việc triển khai các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, phường cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở; quan tâmbồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, trang bị tủ sách pháp luật ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các bộ phận chuyên môn; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho các tổ hòa giải ở cơ sở. /.

Xuân Nguyễn

 

Ngày đăng: 03/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*