Tin Văn hóa xã hội

Nghiêm cấm các trường học tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định

Mới đây, Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện các khoản thu - chi trong năm học 2019 - 2020.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị giáo dục chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về thu, chi trong trường học, về chế độ tài chính, kế toán; quy định về công khai tài chính. Mọi khoản thu trong trường học phải trình cấp quản lý trực tiếp trước khi triển khai thực hiện.

Trước khi thu phải thông báo đầy đủ nội dung thu đến phụ huynh học sinh; thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định, gồm: Tiền học phí, tiền dạy thêm học thêm, tiền trông giữ xe, tiền bảo hiểm y tế.

Các khoản thu này được chi vào tiền lương của cán bộ, giáo viên, chi các hoạt động chuyên môn phục vụ công tác dạy và học, chi cho giáo viên trực tiếp dạy thêm…

Các nhà trường không thu những nội dung đã được ngân sách cấp chi thường xuyên như: Điện thắp sáng, tiền thuê bảo vệ, tiền nước sinh hoạt, tiền vệ sinh môi trường... Bậc THCS, THPT, nhà trường không thu tiền vệ sinh lớp học mà tổ chức cho học sinh tự lao động, làm vệ sinh.

Đối với các khoản thu phục vụ trực tiếp học sinh như: Tiền học 2 buổi/ngày, tiền ăn bán trú, tiền mua dụng cụ nấu ăn, tiền trông trưa bán trú, tiền dùng điều hòa trong lớp, tiền vệ sinh lớp học (bậc tiểu học), tiền nước uống, tiền học tăng cường ngoại ngữ… các trường phải lập dự toán thu – chi, báo cáo cơ quản lý cấp trên phê duyệt và thu trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh; phải chi đúng mục đích thu ban đầu.

Nhà trường không đứng ra thu và quản lý sử dụng quỹ của các tổ chức như Hội Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, tổ chức Đoàn - Đội… Các hoạt động liên doanh, liên kết của các cơ sở giáo dục công lập tiến hành theo hướng dẫn riêng của từng nội dung và thỏa thuận thống nhất của các bên tham gia, theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích các nhà trường đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đúng quy định, trên nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc, không cào bằng; luôn công khai, minh bạch đối với phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp.

Các khoản thu xã hội hóa được dùng để sửa chữa, nâng cấp, thay mới cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho việc dạy và học. Không được lợi dụng danh nghĩa Hội Cha mẹ học sinh để thu tiền xã hội hóa giáo dục.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT nghiêm cấm các trường học tự ý đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không có sự tự nguyện của phụ huynh học sinh và chưa được cơ quan quản lý phê duyệt. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục hoàn toàn chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thu, chi không đúng quy định.

Minh Hường (nguồn: Báo VP)

Ngày đăng: 19/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*