Tin Văn hóa xã hội

NHÌN LẠI DẤU ẤN MỘT PHONG TRÀO

Hội CCB thành phố Phúc Yên đã hoàn thành Đại hội phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ III năm 2014-2019 theo đúng kế hoạch. 5 năm qua phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong lực lượng CCB thành phố đã thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Đến tháng 6/2019 toàn thành phố đã có 5.434 HV, chiếm tỷ lệ 98,7% CCB vào Hội (bình quân mỗi năm có 167 đ/c được kết nạp vào Hội), đúng tiêu chuẩn, đối tượng và đúng quy trình

Hội CCB thành phố được tổ chức 12 Hội cơ sở trong đó có 10 Hội xã, phường và 2 Hội khối 487 (so với năm 2014 giảm 2 Hội khối 487) và có 117 chi hội, như vậy 100% thôn, tổ dân phố đều có chi hội CCB, thực hiện đúng yêu cầu “Thôn, tổ dân phố nào có chi bộ thì được tổ chức chi hội CCB”, phấn dấu 100%  chi hội CCB có CLB CCB tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Hàng năm có kiểm điểm bình xét, xếp loại gia đình CCB, tổ chức Hội và cán nhân hội viên CCB.

Đánh giá bình xét xếp loại hàng năm

- 98,2% gia đình hộ viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa

- 98,2% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu

- 100% chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh

- 100% Hội cơ sở đạt đanh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có 5/12 = 41.7% đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Phong trào đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình nhằm cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Phong trào được các cơ sở và hội viên hưởng ứng tích cực. Tùy theo cụ thể của từng cơ sở mà có cách làm sáng tạo, phong trào nuôi bò, trồng chè và cây vải thiều ở xã Ngọc Thanh, nuôi lợn, thả cá, trồng nấm ở phường Tiền Châu, Cao Minh, phong trào chuyển đổi nghề từ làm ruộng sang làm dịch vụ (xây phòng trọ, quán ăn, bán tạp hóa, làm công nhân …) ở phường Phúc Thắng, Xuân Hòa, phòng trào giúp nhau về vốn, cây, con giống, kinh nghiệm… đi đôi vận động làm kinh tế gia đình Hội CCB dã thành lập 11 CLB CCB – CQN làm kinh tế giỏi ở 10 xã, phường và thành phố, phòng trào làm kinh tế giỏi do CLB làm nòng cốt thực hiện có hiệu quả nâng cao đời sống cho hội viên, giải quyết công ăn việc làm cho con em hội viên …. Giảm nghèo bền vững được đảng ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận. BCH Hội CCB thành phố vận động hướng dẫn các cơ sở tổ chức xây dựng quỹ chi hội quản lý nhằm hỗ trợ kịp thời những hội viên gặp hoạn nạn, rủi ro trong cuộc sống. Tính đến tháng 6 năm 2019 tổng số tiến quỹ ở các chi hội (do hội viên đóng góp) là 4.342 trđ, bình quân 799.000đ/1HV. Hội còn phối hợp với NH CSXH ủy thác vay vón cho hôi viên sản xuất kinh doanh, số dư NH CSXH là 25.650 trđ. Nhờ vậy mà đời sống CCB được cải thiện, mức sống của hội viên đã ngang bằng với mức sống của nhân dân trong thành phố. Quá trình phát động phong trào thi đua sản xuất đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi: …..

Năm 2019 đã có 5 Hội cơ sở xóa hết nghèo = 50 %

Hộ khá và giàu: 3.443 hộ = 67,47%

Hộ trung bình: 1650 hộ = 32.33%

Hộ nghèo: 10 hộ = 0,20%

Phòng trào xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được các Hội cơ sở và anh chị em hội viên tích cực hưởng ứng, 5 năm qua cán bộ họi viên CCB đã ủng hộ được số tiền là 728,4 trđ, đã hỗ trợ làm mới 13 nhà tình nghĩa, sửa chữa 7 nhà cho CCB có khó khăn về nhà ở. Đặc biệt hỗ trợ cho 1 hội viên phường Xuân Hòa khóa khăn không có vốn đối ứng xây nhà trị giá hơn 100trđ, CLB CCB – CQN làm kinh tế giỏi thành phố hỗ trợ xây mới 1 nhà cho hội viên phường Đồng Xuân trị giá 40 trđ.

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh là một phong trào thi đua sôi nổi, chất lượng và hiệu quả, trong đó có nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, nói đi đôi với làm. Đặc biệt trong lực lượng hội CCB thành phố có hàng trăm CCB là cán bộ đương nhiệm, đang hoạt đọng trong tổ chức Đảng, chính quyền của thành phố, luôn gương mẫu, sâu sát nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tạo mọi điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ. 100% CCB đương nhiệm nghiêm túc thực hiện cuộc vận động trong đó có nội dung nói phải đi đôi với làm, phải thực thực tự giác rèn luyện về đạo đức, phong cách sống, phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc. Thực hiện lời đạy của Bác “Vào Đảng làm cán bộ là để làm đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải quản dân”, phấn đấu rèn luyện để trở thành những đảng viên gương mẫu, nhất là những đồng chí đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Phòng trào tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ theo Nghị quyết số 16 ngày 27/12/2000 của BCH TW Hội CCB Việt Nam khóa II về nhiệm vụ “Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ” đây là một chuyên đề trong 5 chuyên đề hoạt động thường xuyên của cơ sở Hội đã gần 30 năm, có nhiều cơ sở Hội và hội viên có cách làm hay, đơn giản, nhung cụ thể, sát với lứa tuổi thanh thiếu niên. Dùng hình thức kể chuyện về những trận đánh hay, những gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, dũng sỹ như: La Văn Cầu, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi … kể những hành động cụ thể có thật do nhân chứng sống kể lại, đã giúp cho thế hệ trẻ tự tin, tự hào có những thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu trong cuộc sống xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhìn lại phong trào thi đua “CCB gương mẫu” 5 năm qua thực sự là một phong trào toàn diện mang lại chất và lượng, hiệu quả đáng phấn khởi, góp phần vào việc ổn định chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của CCB nói riêng, nhân dân nói chung.

Thông qua phong trào thi đua, tổ chức Hội và anh chị em CCB thành phố Phúc Yên đã tự khẳng định mình trên mặt trận mới và thực sự trở thành một nhân tố tích cực trong phong trào đi lên của Hội CCB thành phố Phúc Yên.

                                                             Đại tá: Phạm Ngọc Toanh

                                                            UV BTV Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Hội CCB thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 17/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*