Thời sự tổng hợp

Đại hội Hội Luật gia thành phố Phúc Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng ngày 16/8/2019, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Hội Luật gia Thành phố Phúc Yên tổ chức khai mạc Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trần Diện, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

 

Toàn cảnh Đại hội

Hội Luật gia thành phố Phúc Yên có 75 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội trực thuộc. 5 năm qua, Hội đã quán triệt sâu rộng, kịp thời các nội dung, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội tới toàn thể cán bộ, hội viên trong hội; chủ động triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật của Thành Hội được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng và các dự án Luật và văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, công tác hòa giải ở cơ sở của nhiều chi hội luật gia được triển khai tốt; Hội đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đem lại kết quả thiết thực. Hoạt động của Hội Luật gia thành phố đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Thành phố, vào tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

 

Đ/c Lê Văn Tân, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Tân ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia Thành phố Phúc Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là, Hội cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu cho các chi hội trực thuộc nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ công lý, xác lập kỷ cương xã hội; Tiếp tục tăng cường, củng cố tổ chức hội, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các hội viên; Tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tích cực trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và tợ giúp pháp lý, nhất là cho các đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách; tích cực tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Thành phố Phúc Yên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Lan Phương

Ngày đăng: 19/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*