Nếp sống văn minh đô thị

Xã cao minh cải tạo hệ thống thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường

Thực hiện kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc “Triển khai hỗ trợ nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh”.Với cơ chế tạm ứng trước kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện trong khi chờ Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố Phúc Yên đã chọn một số tuyến cống rãnh chưa được xây dựng hoặc hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng và đang gây bức xúc trong nhân dân về vấn đề ô nhiễm môi trường do hệ thống cống, rãnh gây ra ở xã Cao Minh làm điểm.

 

Hiện nay, trên toàn xã Cao Minh có khoảng  trên 3km chưa được cứng hoá và chưa có rãnh thoát nước nắp đạy. Ở một số nơi cống rãnh bị tắc nghẽn, ứ đọng dẫn tới nước thải tràn ra đường. Từ đó gây ảnh hưởng đến mỹ quan, sức khoẻ và môi trường nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. Trước thực trạng đó, UBND xã Cao Minh đã tổ chức quán triệt chủ trương của tỉnh, của thành phố đến đến các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, cán bộ, đảng viên và nhân nhân trên địa bàn xã để bàn về việc xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thải. Đồng thời  tuyên truyền phổ biến rộng rãi, lấy ý kiến của nhân dân trên tinh thần công khai, minh bạch về chủ trương. Sau khi xã ban hành kế hoạch, các Chi bộ thôn tổ chức họp thống nhất, tổ chức họp nhân dân để bàn, xin ý kiến các hộ dân.

Các đoàn thể,Đảng viên, cán bộ, gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp kinh phí, ngày công lao động. Đồng thời tuyên truyền, vận động trên loa truyền thanh, Ban Công tác mặt trận thôn đã “Đến từng ngõ, gõ từng nhà” phân tích, giải thích để người dân hiểu, thấy rõ lợi ích, hiệu quả của việc đảm bảo vệ sinh môi trường và tự giác tham gia vào việc triển khai công việcvà được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ đống góp ngày công lao động. Đặc biệt đã có những hộ gia đình tự nguyện tháo rỡ tường rào và hiến đất để làm đường, mương thoát nước điển hình như gia đình nhà ông Bệ ở thôn Đức Cung đã tự tháo dỡ hơn 20m tường dào và hiến gần 30m2 đất.

 

Gia đình nhà ông Bệ ở thôn Đức Cung đã tự tháo dỡ tường rào, hiến đất làm đường

Đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết khi nhận được chủ trương của UBND tỉnh, UBND thành phố về việc xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Đảng uỷ, UBND xã Cao Minh đã xây dựng kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể nhân dân, việc đóng góp ngày công, kinh phí. Tuy nhiên do xã Cao Minh là một xã phát triển về nông nghiệp nên đời sống của nhận dân vẫn còn hạn  chế, xong với sự quyết tâm và đồng thuận cho đến thời điểm này, đa số các hộ dân xã Cao Minh đã đồng tình hưởng ứng.

 

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Bí thư thành ủy đi kiểm tra việc thi công cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại xã Cao Minh

Để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác cải tạo hệ thống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường, cán bộ và nhân dân phải thực sự đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, có tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Đây cũng là mục tiêu, là tiêu chí khó thực hiện đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 02/07/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*