Tin Văn hóa xã hội

Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố Phúc Yên Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý II/2019

Sáng ngày 22/6/2019, Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố Phúc Yên tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý II/2019. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trọng Lợi,UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủyPhúc Yên cùng các đồng chí báo viên thành phố; các đồng chí Trưởng ban tuyên giáo các xã, phường và hội viên Câu lạc bộ Hưu trí thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị thông tin thời sự, các thành viên Câu lạc bộ đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nguyễn Viết Thông, tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương nói chuyện về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự trong nước và thế giới 6 tháng đầu năm 2019 và cuộc chống tham nhũnglãng phí đang được dư luận quan tâm theo dõi. Tình hình trong nước hiện nay, tại hội nghị Trung ương 10 Ban chấp hành trung ương của Đảng,khóa 12 đãthông qua 2 nội dung lớn: Trung ương thông qua đề cương các văn kiện của Đảng trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.Chủ đề Đại hội 13 của Đảng lần này, Trung ương dự thảo 5 báo cáo: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.Về tình hình thế giới, hiện nay, trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang thu hút cả thế giới quan tâm và đã có những dự báo được đưa ra, Trung Quốc sẽ nẵm vững vị thế trong phát triển khoa học công nghệ cao trên toàn cầu. 

Đây là hoạt động thường niên của CLB Hưu trí thành phố đã được duy trì hàng quý để các thành viên trong CLB cập nhật thường xuyên, liên tục tình hình chính trị xã hội trong nước cũng như trên thế giới; nâng cao nhận thức, góc nhìn khách quan về tình hình trong nước, góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng, ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động phát triển kinh tế, xây dựng thành phố Phúc Yên ngày càng giàu đẹp./.

Xuân Nguyễn

Ngày đăng: 22/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*