Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Ngọc Thanh phát huy vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân

Những năm qua, Hội Nông dân xã Ngọc Thanh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác hội và phong trào nông dân ở địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.

Công tác phát triển hội viên được các cấp hội quan tâm, chỉ đạo. Hiện nay, Hội Nông dân xã Ngọc Thanh có 21 chi hội, 6 tháng đầu năm 2019 kết nạp mới 8 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn xã lên 1.820 người. Các chi hội duy trì sinh hoạt thường xuyên theo quy định, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 87,5%. Qua đó tạo không khí dân chủ, phấn khởi cho cán bộ, hội viên nông dân, đồng thời góp phần thu hút, gắn bó hội viên với công tác hội. 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng đã cho hiệu quả cao. Hội làm tốt vai trò là cầu nối đưa nông dân tiếp cận thông tin kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả. Hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 03 lớp tập huấn chuyển giao khao học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng phân bón, thu hút trên 240 lượt hội viên tham gia. Các chi hội nông dân tích cực tìm tòi nhiều hướng đi mới trong chăn nuôi, trồng trọt, giúp nông dân phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế. Hằng năm, Hội tổ chức đăng ký, bình xét, tổng kết, biểu dương những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất giỏi của nông dân trên địa bàn xã phát triển sâu rộng và đa dạng. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình xây dựng và phát triển mô hình mới, trong đó mô hình kinh tế trang trại phát triển nhanh, có nhiều mô hình cho thu nhập 150-300 triệu đồng/năm; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 2,8% .

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới cũng phát triển mạnh. Cùng với Đảng bộ, chính quyền xã, Hội nông dân Ngọc Thanh tích cực vận động nông dân thi đua triển khai nhiều phong trào hiệu quả đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Hội viên nông dân nói riêng và nhân dân trên địa bàn xã nói chung đã hiến được 5.000m­2 đất, đóng góp số tiền trên 600 triệu đồng, tham gia trên 100 ngày công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình trên địa bàn.

Hằng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã phát động hội viên đăng ký và thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, không sinh con thứ 3, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang và tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Qua phát động, 100% gia đình hội viên trong độ tuổi sinh đẻ đăng ký không sinh con thứ 3, có trên 93% gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa. 

Thời gian tới, để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trong thời kỳ đổi mới, Hội Nông dân xã Ngọc Thanh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, thực sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng lực lượng nông dân có trình độ, năng lực tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm chủ nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Ngọc Thanh anh hùng.

Hồng Nhung

Hội Nông dân thành phố Phúc Yên

Ngày đăng: 20/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*