Thời sự tổng hợp

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019 ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sáng ngày 07/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Phúc Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

 Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tràng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có các đồng chí UVBCH Đảng bộ, trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, đoàn thể thành phố, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, thủ trưởng cơ quan, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các Chi, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Đảng viên Đảng bộ khối Xây dựng Đảng, Chính quyền và khối Đoàn thể thành phố. Đồng chí Đào Duy Long, Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết tại hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019  của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

 

Đ/c Đào Duy Long, Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt  nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết.

Thông qua hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương để cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng Nghị quyết, từng Chỉ thị. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa triển khai tổ chức thực hiện trong từng cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo sáng tạo phù hợp đúng với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan đơn vị và chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên./.

Lan Phương

Ngày đăng: 07/06/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục